Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 7. Tuloslaskelma, kaikki asunto-osakeyhtiöt suuralueittain 2012

Senttiä/m²/kuukausi Suuralueet
Koko maa Pks Muu Suomi Etelä-Suomi Länsi-Suomi Itä-Suomi Pohjois-Suomi
KIINTEISTÖJEN TUOTOT:              
3001 Asuinhuoneistot 284 324 272 297 267 284 254
3002 Liike- ja toimistotilat 4 6 4 5 4 2 4
3003 Muut tilat 2 2 2 2 2 3 2
3004 Korjaus- tai muu erityisvastike 8 9 7 7 7 9 8
3005 Kertaluonteiset osakassuoritukset 10 20 7 12 4 14 6
3010 Hoitovastikkeet yhteensä 308 362 292 324 284 312 274
3020 Vuokrat yhteensä 15 30 10 20 8 9 13
3030 Käyttökorvaukset yhteensä 37 27 40 35 40 41 36
3040 Muut kiinteistön tuotot 2 1 3 2 3 3 3
3050 Luottotappiot ja muut oikaisuerät 0 0 0 0 0 0 -1
3060 KIINTEISTÖN TUOTOT YHTEENSÄ 362 420 344 380 334 365 324
KIINTEISTÖN HOITOKULUT:              
3110 Henkilöstökulut 6 8 5 6 5 5 3
3120 Hallinto 34 41 31 36 30 31 33
3130 Käyttö- ja huoltokulut 35 39 34 38 30 36 27
3140 Ulkoalueiden hoito 10 16 8 11 8 9 9
3150 Siivous 6 8 6 7 7 3 7
3160 Lämmitys 93 94 93 92 96 105 77
3170 Vesi ja jätevesi 33 33 33 34 34 31 32
3180 Sähkö ja kaasu 16 12 17 16 15 20 14
3190 Jätehuolto 14 15 14 15 12 14 16
3200 Vahinkovakuutus 11 12 11 11 11 11 12
3210 Vuokrat yhteensä 7 14 5 8 5 6 12
3220 Kiinteistövero 23 29 21 25 21 21 19
3230 Korjaukset yhteensä 83 108 75 93 65 83 63
3240 Muut hoitokulut 3 2 3 3 3 3 3
3250 Oman käytön arvonlisävero 0 0 0 0 0 0 0
3260 KIINTEISTÖJEN HOITOKULUT YHTEENSÄ 375 431 357 395 344 378 327
3270 KÄYTTÖ-/HOITOKATE -13 -11 -13 -15 -10 -14 -3
3280 POISTOT 26 26 26 28 24 16 37
3290 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ 33 35 32 38 29 17 32
3300 SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT YHTEENSÄ 0 -1 1 1 0 0 1
3310 VARAUSTEN LISÄYS TAI VÄHENNYS -3 -8 -1 -5 0 4 -2
3320 VÄLITTÖMÄT VEROT YHTEENSÄ 0 0 0 0 0 0 0
3330 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -2 -5 -1 -2 1 -5 -2

Lähde: Asuntojen hinnat, Tilastokeskus

Lisätietoja: Martti Korhonen 09 1734 3451, Outi Hautamäki 09 1734 3472, asuminen@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 19.9.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Asunto-osakeyhtiöiden talous [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-2990. 2012, Liitetaulukko 7. Tuloslaskelma, kaikki asunto-osakeyhtiöt suuralueittain 2012 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.9.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/asyta/2012/asyta_2012_2013-09-13_tau_007_fi.html