Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 2. Tuloslaskelma, kerrostaloyhtiöt 2012

Senttiä/m²/kuukausi Rakennusten valmistumisvuosi
Kaikki -59 60-69 70-79 80-89 90-99 00-
KIINTEISTÖJEN TUOTOT:              
Osakkailta saadut hoitovastikkeet:              
3001 Asuinhuoneistot 325 323 339 325 326 322 301
3002 Liike- ja toimistotilat 8 17 10 6 3 10 3
3003 Muut tilat 3 3 3 2 3 4 8
3004 Korjaus- tai muu erityisvastike 7 5 14 7 7 5 2
3005 Kertaluonteiset osakassuoritukset 10 21 14 8 10 2 2
3010 Hoitovastikkeet yhteensä 354 369 379 347 349 343 316
Vuokratuotot:              
3011 Asuinhuoneistot 8 22 10 5 1 8 0
3012 Liike- ja toimistotilat 6 23 7 1 1 8 3
3013 Muut tilat 11 14 17 8 10 8 4
3020 Vuokrat yhteensä 25 58 34 14 11 24 8
Käyttökorvaukset:              
3021 Vesimaksut 33 29 36 34 34 30 30
3022 Sauna- ym. käyttökorvaukset 6 6 8 9 6 3 2
3030 Käyttökorvaukset yhteensä 39 34 44 44 40 33 32
3040 Muut kiinteistön tuotot 3 2 3 3 3 1 3
3050 Luottotappiot ja muut oikaisuerät 0 -1 0 0 -1 0 0
3060 KIINTEISTÖN TUOTOT YHTEENSÄ 420 462 461 407 403 400 359
KIINTEISTÖN HOITOKULUT:              
3110 Henkilöstökulut 8 11 9 8 7 6 2
3120 Hallinto 39 49 42 33 36 39 37
3130 Käyttö- ja huoltokulut 52 54 55 48 51 53 51
3140 Ulkoalueiden hoito 10 19 10 7 10 9 10
3150 Siivous 11 8 10 12 13 11 14
3160 Lämmitys 109 118 122 116 99 98 83
3170 Vesi ja jätevesi 35 34 36 37 35 35 29
3180 Sähkö ja kaasu 18 13 19 21 16 16 20
3190 Jätehuolto 14 15 15 13 14 15 13
3200 Vahinkovakuutus 9 10 10 9 8 8 6
Vuokrakulut:              
3201 Tonttivuokrat 7 6 5 2 6 16 17
3202 Muut vuokrakulut 1 1 0 0 1 2 4
3210 Vuokrat yhteensä 8 6 6 3 7 18 21
3220 Kiinteistövero 27 29 26 23 26 26 33
3230 Korjaukset yhteensä 95 160 118 87 78 47 40
3240 Muut hoitokulut 3 5 3 3 2 2 1
3250 Oman käytön arvonlisävero 0 0 0 0 0 0 0
3260 KIINTEISTÖJEN HOITOKULUT YHTEENSÄ 438 533 482 420 401 382 361
3270 KÄYTTÖ-/HOITOKATE -18 -71 -21 -13 -1 18 -1
3280 POISTOT 32 22 31 26 20 45 65
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT:              
3281 Osinkotuotot 0 0 0 0 0 0 0
3282 Korko- ja muut rahoitustuotot 3 4 3 2 4 1 7
3283 Pääomavastike (rahastoimaton osuus) 59 113 60 31 22 47 97
3284 Korko- ja muut rahoituskulut 18 21 15 7 5 23 51
3290 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ 45 96 49 26 22 25 53
SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT:              
3291 Satunnaiset tuotot 1 0 0 0 0 11 1
3292 Satunnaiset kulut 0 0 0 0 0 0 0
3300 SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT YHTEENSÄ 1 0 0 0 0 11 1
3310 VARAUSTEN LISÄYS TAI VÄHENNYS -4 -13 -6 1 -1 -10 1
VÄLITTÖMÄT VEROT:              
3311 Maksetut verot 0 0 0 0 0 0 0
3312 Veronpalautukset 0 0 0 0 0 0 0
3320 VÄLITTÖMÄT VEROT YHTEENSÄ 0 0 0 0 0 0 0
3330 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -1 -1 1 -6 7 3 -10

Lähde: Asuntojen hinnat, Tilastokeskus

Lisätietoja: Martti Korhonen 09 1734 3451, Outi Hautamäki 09 1734 3472, asuminen@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 19.9.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Asunto-osakeyhtiöiden talous [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-2990. 2012, Liitetaulukko 2. Tuloslaskelma, kerrostaloyhtiöt 2012 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 27.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/asyta/2012/asyta_2012_2013-09-13_tau_002_fi.html