Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 9. Tuloslaskelma, rivitaloyhtiöt suuralueittain 2011

Senttiä/m2/kuukausi Suuralueet
Koko maa Pks Muu Suomi Etelä-Suomi Länsi-Suomi Itä-Suomi Pohjois-Suomi
KIINTEISTÖJEN TUOTOT:              
3001 Asuinhuoneistot 220 235 216 220 213 232 222
3002 Liike- ja toimistotilat 0 0 0 0 0 0 0
3003 Muut tilat 1 2 1 1 1 1 0
3004 Korjaus- tai muu erityisvastike 7 6 8 4 14 8 7
3005 Kertaluonteiset osakassuoritukset 5 7 4 5 5 3 2
3010 Hoitovastikkeet yhteensä 233 251 229 231 233 244 232
3020 Vuokrat yhteensä 2 2 2 2 3 2 2
3030 Käyttökorvaukset yhteensä 34 26 36 32 38 42 30
3040 Muut kiinteistön tuotot 3 1 3 2 3 6 3
3050 Luottotappiot ja muut oikaisuerät 0 0 0 0 -1 0 0
3060 KIINTEISTÖN TUOTOT YHTEENSÄ 272 280 270 266 276 294 267
KIINTEISTÖN HOITOKULUT:              
3110 Henkilöstökulut 3 3 3 3 3 2 4
3120 Hallinto 26 25 26 26 25 24 30
3130 Käyttö- ja huoltokulut 13 15 13 14 13 13 10
3140 Ulkoalueiden hoito 10 10 10 10 9 12 10
3150 Siivous 0 0 0 0 0 0 0
3160 Lämmitys 67 69 66 64 71 73 61
3170 Vesi ja jätevesi 31 30 32 31 32 32 29
3180 Sähkö ja kaasu 16 9 17 13 15 33 13
3190 Jätehuolto 14 13 14 14 13 13 17
3200 Vahinkovakuutus 14 15 14 14 13 15 15
3210 Vuokrat yhteensä 5 7 5 4 4 8 9
3220 Kiinteistövero 18 27 16 21 17 15 15
3230 Korjaukset yhteensä 57 61 56 57 62 52 51
3240 Muut hoitokulut 3 2 3 3 2 4 3
3250 Oman käytön arvonlisävero 0 0 0 0 0 0 0
3260 KIINTEISTÖJEN HOITOKULUT YHTEENSÄ 277 287 274 273 280 295 267
3270 KÄYTTÖ-/HOITOKATE -6 -8 -5 -9 -4 -1 0
3280 POISTOT 16 13 17 15 18 15 17
3290 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ 15 16 14 15 13 15 17
3300 SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT YHTEENSÄ 0 0 0 0 0 0 0
3310 VARAUSTEN LISÄYS TAI VÄHENNYS -1 0 -1 -1 -1 0 -1
3320 VÄLITTÖMÄT VEROT YHTEENSÄ 0 -1 0 0 0 0 0
3330 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -3 -2 -3 -2 -7 1 2

Lähde: Asuntojen hinnat, Tilastokeskus

Lisätietoja: Martti Korhonen 09 1734 3451, Tomi Martikainen 09 1734 3632, asuminen@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Kari Molnar


Päivitetty 14.9.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Asunto-osakeyhtiöiden talous [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-2990. 2011, Liitetaulukko 9. Tuloslaskelma, rivitaloyhtiöt suuralueittain 2011 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 3.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/asyta/2011/asyta_2011_2012-09-14_tau_009_fi.html