Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 7. Tuloslaskelma, kaikki asunto-osakeyhtiöt suuralueittain 2011

Senttiä/m2/kuukausi Suuralueet
Koko maa Pks Muu Suomi Etelä-Suomi Länsi-Suomi Itä-Suomi Pohjois-Suomi
KIINTEISTÖJEN TUOTOT:              
3001 Asuinhuoneistot 268 305 257 280 254 260 246
3002 Liike- ja toimistotilat 5 6 4 5 3 4 4
3003 Muut tilat 2 3 2 2 2 2 1
3004 Korjaus- tai muu erityisvastike 7 6 8 5 9 15 4
3005 Kertaluonteiset osakassuoritukset 11 25 7 14 6 8 11
3010 Hoitovastikkeet yhteensä 293 345 278 307 274 289 266
3020 Vuokrat yhteensä 15 33 9 19 9 9 10
3030 Käyttökorvaukset yhteensä 36 26 39 34 39 43 33
3040 Muut kiinteistön tuotot 3 3 3 3 2 4 3
3050 Luottotappiot ja muut oikaisuerät 0 0 0 0 0 0 0
3060 KIINTEISTÖN TUOTOT YHTEENSÄ 346 406 328 362 323 345 312
KIINTEISTÖN HOITOKULUT:              
3110 Henkilöstökulut 5 9 5 7 5 3 3
3120 Hallinto 32 41 29 35 28 28 30
3130 Käyttö- ja huoltokulut 34 38 33 38 29 33 26
3140 Ulkoalueiden hoito 10 15 8 11 9 10 8
3150 Siivous 6 8 5 6 7 3 7
3160 Lämmitys 86 89 85 87 87 90 73
3170 Vesi ja jätevesi 33 33 33 33 33 31 30
3180 Sähkö ja kaasu 17 13 18 16 16 26 15
3190 Jätehuolto 14 14 14 14 12 12 15
3200 Vahinkovakuutus 11 12 11 11 10 11 11
3210 Vuokrat yhteensä 6 12 5 6 5 7 9
3220 Kiinteistövero 22 31 20 25 20 19 18
3230 Korjaukset yhteensä 80 117 69 91 65 74 64
3240 Muut hoitokulut 3 2 3 2 3 3 4
3250 Oman käytön arvonlisävero 0 0 0 0 0 0 0
3260 KIINTEISTÖJEN HOITOKULUT YHTEENSÄ 360 434 337 382 328 353 314
3270 KÄYTTÖ-/HOITOKATE -14 -29 -9 -20 -5 -8 -2
3280 POISTOT 22 19 23 22 24 17 25
3290 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ 29 34 27 33 24 23 24
3300 SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT YHTEENSÄ 0 0 0 0 0 0 0
3310 VARAUSTEN LISÄYS TAI VÄHENNYS -3 -3 -3 -3 -2 0 -4
3320 VÄLITTÖMÄT VEROT YHTEENSÄ 0 0 0 0 0 0 0
3330 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -1 -5 0 -3 0 6 -1

Lähde: Asuntojen hinnat, Tilastokeskus

Lisätietoja: Martti Korhonen 09 1734 3451, Tomi Martikainen 09 1734 3632, asuminen@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Kari Molnar


Päivitetty 14.9.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Asunto-osakeyhtiöiden talous [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-2990. 2011, Liitetaulukko 7. Tuloslaskelma, kaikki asunto-osakeyhtiöt suuralueittain 2011 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/asyta/2011/asyta_2011_2012-09-14_tau_007_fi.html