Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 25.10.2006

40 prosenttia asuntokunnista on yhden henkilön asuntokuntia

Tilastokeskuksen tuoreimpien asuinolotietojen mukaan Suomessa oli vuoden 2005 lopussa 2 429 500 asuntokuntaa, joista yhden henkilön asuntokuntia oli 965 000 eli 40 prosenttia. Asuntokunnan keskikoko oli 2,12 henkilöä. Vielä vuonna 1970 keskikoko oli kolme henkilöä. Asuntokuntien koossa oli alueellista vaihtelua. Kaupunkimaisissa kunnissa asuntokuntien keskikoko oli 2,0 henkilöä, kun taas maaseutumaisissa kunnissa 2,3 henkilöä. Asuntokuntarakenne oli erilainen maalla ja kaupungeissa. Kaupungeissa oli enemmän (42,5 %) yksinasuvien asuntokuntia kuin maaseutumaisissa kunnissa (35 %).

Ahtaasti asuvia asuntokuntia oli vuoden 2005 lopussa 242 000 ja ahtaasti asui yhteensä 1 006 000 henkilöä. Ahtaasti asuvaksi määritellään asuntokunta, jossa on enemmän kuin yksi henkilö huonetta kohti, joten yksin asuvaa henkilöä ei siis katsota ahtaasti asuvaksi. Ahtaasti asuvia asuntokuntia olikin 17 prosenttia muista kuin yksin asuvista asuntokunnista ja henkilöistä lähes joka neljäs asui ahtaassa asunnossa. Edellisestä vuodesta ahtaasti asuvien asuntokuntien määrä väheni lähes 8 000:lla ja ahtaasti asuvien henkilöiden määrä 31 000 henkilöllä.

Keskimäärin asuntokunnalla oli käytössään asuinpinta-alaa 80 neliömetriä ja henkilöä kohti 38 neliömetriä. Henkilöä kohti laskettu pinta-ala pienenee merkittävästi asuntokunnan koon kasvaessa. Yksin asuvalla oli käytössään keskimäärin 57 neliömetriä, kahden henkilön asuntokunnalla 42 neliötä, mutta kuuden henkilön asuntokunnalla oli enää 20 neliömetriä asukasta kohti.

Yhden henkilön asuntokunnat vuosina 1960 - 2005

  Asuntokuntia
yhteensä
1 henkilön
asuntokuntia

%
1960 1 204 385 188 995 15,7
1970 1 420 723 288 970 20,3
1980 1 781 771 482 476 27,1
1990 2 036 732 646 229 31,7
2000 2 295 386 856 746 37,3
2005 2 429 500 964 739 39,7

Lähde: Asuntokunnat ja asuinolot 2005. Tilastokeskus

Lisätietoja: Elina Aspblad-Huohvanainen (09) 1734 3232, asuminen.tilasto@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkistukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.


Päivitetty 25.10.2006

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Asuntokunnat ja asuinolot [verkkojulkaisu].
2005. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 9.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/asuolo/2005/asuolo_2005_2006-10-25_tie_001.html