Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Beskrivning

Statistiken över bostadsbeståndet beskriver det befintliga bostadsbeståndet och antalet bostäder årets sista dag. I bostadsbeståndet ingår både permanenta bostäder samt bostäder och lägenheter utan fasta boende. Statistiken omfattar uppgifter om bostadsbeståndet bl.a. efter hustyp och antalet rum. Statistiken över bostadsbeståndet kan också sammanställas med alla kommun- och koordinatbaserade regionindelningar samt efter postnummerområde. Statistikcentralen får bostadsuppgifter i huvudsak ur Befolkningsregistercentralens befolkningsdatasystem dit kommunernas byggnadstillsynsmyndigheter meddelar uppgifter om de byggnader och bostäder som kräver bygglov. Statistiken över bostadsbeståndet är ett totalmaterial.

Statistikens hela beskrivning.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Bostäder [e-publikation].
Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 5.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/asu/meta_sv.html