Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Kuvaus

Asuntokantatilasto kuvaa olemassa olevaa asuntokantaa ja asuntojen lukumäärää vuoden viimeisenä päivänä. Asuntokantaan sisältyvät sekä vakituisesti asutut asunnot että vailla vakinaisia asukkaita olevat asunnot ja huoneistot. Tilasto sisältää tiedot asuntokannasta mm. talotyypin ja huoneluvun mukaan. Asuntokantatilastoja voidaan tuottaa kaikilla kunta- ja koordinaattipohjaisilla aluejaoilla sekä postinumeroalueittain. Tilastokeskukseen asuntotiedot saadaan pääosin Väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmästä, johon kuntien rakennusvalvontaviranomaiset ilmoittavat rakennuksia ja asuntoja koskevat rakennusluvanvaraiset tiedot. Asuntokantatilasto on kokonaisaineisto.

Tilaston koko kuvaus.

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Asuntokanta [verkkojulkaisu].
Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 31.3.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/asu/meta.html