Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Nya uppgifter i statistik över Bostadsbeståndet publiceras på sidan för Bostäder och boendeförhållanden (26.5.2009)
Fr.o.m. år 2008 har statistiken över Bostadsbeståndet och statistiken över Bostadshushåll och bostadsförhållanden sammanslagits till statistiken Bostäder och boendeförhållanden.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Bostäder [e-publikation].
Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.11.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/asu/index_sv.html