Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 25.10.2006

Asuntoja 2,7 miljoonaa vuonna 2005

Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2005 lopussa Suomessa oli 2 667 000 asuntoa, joista 45 prosenttia oli yksiöitä tai kaksioita. Asuntokanta sisältää myös tyhjillään ja vailla vakinaisia asukkaita olevat asunnot, joita oli noin 237 000. Nykyisestä asuntokannasta 61 prosenttia on rakennettu 1970-luvulla tai sen jälkeen. Talotyypeittäin tarkasteltuna kerrostaloasunnoista 62 prosenttia, rivitaloasunnoista 90 prosenttia ja erillisistä pientaloasunnoista hieman yli puolet on rakennettu 1970-luvulla tai sen jälkeen.

Kaikista asunnoista kerrostaloissa on lähes puolet (44%) eli 1 167 000 asuntoa, vaikka väestöstä vain kolmasosa asuu kerrostaloissa. Tämä selittyy sillä, että asunnot ovat kerrostaloissa pienempiä ja niissä asuu pienempiä perheitä tai asuntokuntia kuin rivi- ja pientaloissa. Kerrostaloasuntojen määrä on kaksinkertaistunut vuodesta 1970. Rivitaloasuntojen määrä on kasvanut yli kymmenkertaiseksi vuodesta 1970, jolloin niitä oli vain 30 000. Vuoden 2005 lopussa niitä oli jo 363 000.

Asunnot talotyypin mukaan 2005

Talotyyppi Asuntoja
(lkm)
Osuus kaikista asunnoista
(%)
Erilliset pientalot 1 076 734 40,4
Rivi- ja ketjutalot 362 651 13,6
Asuinkerrostalot 1 166 925 43,8
Muu tai tuntematon talotyyppi 60 422 2,3
Asuntoja yhteensä1 2 666 732 100,0

1 Asuntokanta sisältää myös tyhjillään ja vailla vakinaisia asukkaita olevat asunnot, joita on noin 237 000

Lähde: Asuntokanta 2005. Tilastokeskus

Lisätietoja: Marja Hermiö (09) 1734 3211, Arja Tiihonen (09) 1734 3272,  asuminen.tilasto@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.


Päivitetty 25.10.2006

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Asuntokanta [verkkojulkaisu].
2005. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 3.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/asu/2005/asu_2005_2006-10-25_tie_001.html