Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Prisuppgifter om gamla aktiebostäder publiceras 31.3.2020

Statistikcentralen publicerar i slutet av mars 2020 prisuppgifter om gamla aktiebostäder som gäller sista kvartalet år 2019. Utöver kvartalsuppgifterna publiceras månadsuppgifter för oktober–februari.

Som material för statistiken används i fortsättningen Skatteförvaltningens lägenhetsuppgifter (uppgifter om ägande av bostadsaktier) samt anmälningar av överlåtelseskatt som också tidigare varit i bruk. Anmälan av överlåtelseskatt ändrades i november 2019 och på grund av Skatteförvaltningens datasystemändringar var inte ackumuleringen av material tillräckligt täckande fr.o.m. oktober för publicering av uppgifterna. Uppgifterna om anmälningar av överlåtelseskatt som gjorts under oktober–november har erhållits från Skatteförvaltningen i slutet av februari.

De uppgifter som nu publiceras och som gäller år 2019 kan ännu revideras när uppgifterna om överlåtelseskatt kompletteras för förra årets del. Statistikcentralen följer kontinuerligt med hur uppgifterna kompletteras och uppskattar varje månad om det kommit in tillräckligt med material och om uppgifterna är tillräckligt högklassiga för att publiceras. Nästa publicering av statistiken genomförs i maj, enligt den information vi har nu, när det gäller uppgifterna för första kvartalet 2020.

Förfrågningar: Statistikcentralen, statistikchef Paula Paavilainen, tfn 029 551 3539, överaktuarie Elina Vuorio, tfn 029 551 3385


Senast uppdaterad 19.3.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Aktiebostadspriser [e-publikation].
ISSN=2323-8798. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ashi/ashi_2020-03-19_uut_001_sv.html