Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 28.1.2021

Prisutvecklingen i Helsingfors, Tammerfors och Åbo skilde sig ytterligare från de övriga stora städerna i slutet av året

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter steg priserna på gamla aktiebostäder i december med 4,7 procent jämfört med året innan i huvudstadsregionen och var oförändrade i övriga delar av landet. Handeln med gamla aktiebostäder gick bra i december och via fastighetsmäklare såldes över en tredjedel fler bostäder än året innan.

Utvecklingen av priserna på gamla aktiebostäder efter månad, index 2015=100

Utvecklingen av priserna på gamla aktiebostäder efter månad, index 2015=100

Priserna på gamla aktiebostäder sjönk i fjol mest i Kouvola, S:t Michel och Lahtis

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter steg priserna på gamla aktiebostäder, när det gäller de stora städerna, i Tammerfors, Helsingfors, Esbo och Åbo under sista kvartalet 2020 jämfört med året innan. I Vanda och Uleåborg sjönk priserna något.

Jämfört med år 2015 har priserna när det gäller de stora städerna stigit klart mer i Helsingfors, Åbo och Tammerfors än i de övriga städerna. Prisdifferentieringen fortsatte i slutet av år 2020. Det finns dock stora skillnader i prisutvecklingen inom städerna och mellan olika typer av lägenheter: till exempel i centrala Helsingfors har priserna stigit med upp till 26 procent på fem år, medan de har stigit med omkring 9 procent längre bort från centrum.

Det genomsnittliga kvadratmeterpriset på en gammal tvåa i ett flervåningshus var 7 783 euro i Helsingfors centrum, 3 689 euro i Tammerfors centrum och 3 589 i Åbo centrum under sista kvartalet.

Utvecklingen av priserna på gamla aktiebostäder efter kvartal i stora städer, index 2015=100

Utvecklingen av priserna på gamla aktiebostäder efter kvartal i stora städer, index 2015=100

Enligt de preliminära uppgifterna steg priserna på gamla aktiebostäder med 1,4 procent under hela fjolåret jämfört med 2019. I huvudstadsregionen steg priserna med 3,5 procent och sjönk i övriga Finland med 0,7 procent

Jämfört med år 2019 steg priserna i fjol mest i Borgå, Tammerfors och Helsingfors. Priserna sjönk mest i Kouvola, S:t Michel och Lahtis.

Sett till landskap steg priserna i fjol i Nyland, Birkaland, Egentliga Finland, Österbotten och Norra Savolax. Jämfört med året innan sjönk priserna mest i Södra Savolax, Päijänne-Tavastland och Norra Karelen.

Utvecklingen av priserna på gamla aktiebostäder i landkapen efter kvartal, index 2015=100

Utvecklingen av priserna på gamla aktiebostäder i landkapen efter kvartal, index 2015=100

Förra året såldes lika många gamla aktiebostäder via fastighetsmäklare som år 2019. I Helsingfors var försäljningsvolymen av gamla aktiebostäder på samma nivå som år 2019. I Tammerfors såldes omkring 2 procent fler bostäder och i Åbo över 7 procent färre bostäder än året innan. Enligt Lantmäteriverkets köpeskillingsregister såldes 5 procent fler gamla egnahemshus än året innan

Priser på gamla aktiebostäder, hela året 2020 1)

Alue Kvadratmeterpris, EUR/m² Index 2015=100 Årsförändring av indexet, %
Hela landet 2 104 104,6 1,4
Huvudstadsregionen 3 864 113,7 3,5
Övriga Finland (hela landet-huvudstadsregionen) 1 598 96,5 -0,7
Helsingfors 4 493 118,9 4,6
Helsingfors 1 7 682 125,8 5,2
Helsingfors 2 5 944 124,0 6,0
Helsingfors 3 3 863 113,4 3,7
Helsingfors 4 2 964 108,8 2,4
Esbo-Grankulla 3 558 106,5 2,1
Vanda 2 743 103,3 0,1
Kranskommuner 2) 2 090 96,4 0,1
Tammerfors 2 592 112,1 3,7
Tammerfors 1 3 598 122,0 5,5
Tammerfors 2 2 562 106,3 3,0
Tammerfors 3 2 044 105,0 2,1
Åbo 2 219 115,6 2,5
Åbo 1 3 283 122,0 1,4
Åbo 2 2 445 113,8 5,6
Åbo 3 1 628 109,0 2,8
Lahtis 1 579 90,8 -4,9
Kuopio 1 795 91,6 2,3
Jyväskylä 1 744 92,9 -3,4
Uleåborg 1 793 100,6 -0,3
S:t Michel 1 575 86,9 -5,4
Kouvola 1 036 84,5 -6,4
1) Preliminära uppgifter
2) Kranskommuner= Hyvinge, Träskända, Kervo, Kyrkslätt, Nurmijärvi, Riihmäki, Sibbo, Tusby och Vichtis

Priserna på nya aktiebostäder steg under tredje kvartalet

Priserna på nya aktiebostäder steg under sista kvartalet 2020 med 4,4 procent i huvudstadsregionen och med 3,9 procent i övriga Finland jämfört med motsvarande period året innan. Priserna på nya objekt steg jämfört med året innan mest i Vanda och Tammerfors.

Under hela fjolåret steg priserna på nya objekt med i genomsnitt 3,6 procent jämfört med år 2019. Jämfört med år 2015 har priserna stigit med ungefär 15 procent.

Utvecklingen av priserna på nya asktiebostäder efter kvartal, index 2015=100

Utvecklingen av priserna på nya asktiebostäder efter kvartal, index 2015=100

Statistiken över priserna på gamla aktiebostäder baserar sig på Skatteförvaltningens lägenhetsuppgifter (uppgifter om ägande av bostadsaktier). Antalet som publiceras på basis av lägenhetsuppgifter ska inte användas för att uppskatta köpaktiviteten vid de senaste tidpunkterna.

Antalet gamla aktiebostäder som sålts via fastighetsmäklare baserar sig på uppgifter från Centralförbundet för fastighetsmäklarbranschens tjänst för prisuppföljning.

Uppgifterna om nya aktiebostäder baserar sig på prisuppgifter från de största byggherrarna och fastighetsmäklarna.    

När månadsstatistiken över priserna på aktiebostäder utkommer omfattar den omkring 70 procent av alla bostadsköp för den senaste statistikmånadens del. Månadsuppgifterna revideras under de följande månaderna på så sätt att de slutliga uppgifterna för året utkommer i samband med publiceringen av uppgifter om första kvartalet följande år. Mera information om revidering av uppgifter finns i separata tabeller.

Uppgifter om aktiebostadspriserna finns att tillgå efter område och hustyp på adressen stat.fi/til/ashi/tau_sv.html. I tabellerna finns också uppgifter på postnummer- och kommunnivå om kvadratmeterpriserna och antalet köp gällande gamla aktiebostäder. Om det finns få köp i området, kan några avvikande fall i området ha en betydande inverkan på medelpriset och prisindexet.


Källa: Aktiebostadspriser, Statistikcentralen

Förfrågningar: Petri Kettunen 029 551 3558, Elina Vuorio 029 551 3385, asuminen.hinnat@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (258,5 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 28.1.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Aktiebostadspriser [e-publikation].
ISSN=2323-8798. december 2020. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 30.11.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ashi/2020/12/ashi_2020_12_2021-01-28_tie_001_sv.html