Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabellen nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (på finska och engelska).

Revidering av aktiebostadspriser, månadsstatistik, månadsförändring 1)

Region och statistiksmånad Månadsförändring, % Revidering, procentenhet
Senaste publicering 28.1.2021 1:a offentliggörandet
Hela landet 08/2020 -1,2 -1,1 -0,1
09/2020 0,5 1,3 -0,8
10/2020 0,8 0,0 0,8
11/2020 -0,6 0,2 -0,8
Huvudstadsregionen 08/2020 -0,7 -1,2 0,5
09/2020 0,8 1,4 -0,6
10/2020 0,5 -0,0 0,5
11/2020 0,5 1,7 -1,2
Övriga landet 08/2020 -1,6 -1,0 -0,6
09/2020 0,2 1,3 -1,1
10/2020 1,2 0,1 1,1
11/2020 -1,6 -1,3 -0,3
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella månadsförändringar i den senaste och den första publiceringen.

Revidering av aktiebostadspriser, månadsstatistik, årsförändring 1)

Region och statistiksmånad Årsförändring, % Revidering, procentenhet
Senaste publicering 28.1.2021 1:a offentliggörandet
Hela landet 08/2020 0,4 0,1 0,3
09/2020 2,2 2,2 0,0
10/2020 3,6 2,8 0,8
11/2020 3,0 3,0 0,0
Huvudstadsregionen 08/2020 2,5 2,1 0,4
09/2020 5,1 5,2 -0,1
10/2020 4,6 4,1 0,5
11/2020 5,6 6,0 -0,4
Övriga landet 08/2020 -1,6 -1,8 0,2
09/2020 -0,7 -0,7 0,0
10/2020 2,5 1,4 1,1
11/2020 0,5 0,0 0,5
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den senaste och den första publiceringen.

Revidering av aktiebostäder, kvartalsstatistik, kvartalsförändring 1)

Region och tid Kvartalsförändring, % Revidering, procentenhet
Senaste publicering 28.1.2021 1:a offentliggörandet
Hela landet 4/2019 -1,3 -1,5 0,2
1/2020 1,6 1,4 0,2
2/2020 0,5 0,4 0,1
3/2020 0,8 0,6 0,2
Huvudstadsregionen 3/2019 -0,2 -0,3 0,1
4/2019 1,9 1,4 0,5
1/2020 1,5 1,4 0,1
2/2020 0,5 0,3 0,2
Övriga landet 3/2019 -2,4 -2,6 0,2
4/2019 1,2 1,3 -0,1
1/2020 -0,6 -0,6 0,0
2/2020 1,2 1,0 0,2
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella kvartalsförändringar i den senaste och den första publiceringen.

Revidering av aktiebostäder, kvartalsstatistik, årsförändring 1)

Region och tid Årsförändring, % Revidering, procentenhet
Senaste publicering 28.1.2021 1:a offentliggörandet
Hela landet 4/2019 -0,5 -0,3 -0,2
1/2020 0,9 0,7 0,2
2/2020 -0,1 -0,4 0,3
3/2020 1,6 1,6 0,0
Huvudstadsregionen 4/2019 1,6 1,6 0,0
1/2020 2,6 2,0 0,6
2/2020 2,4 1,9 0,5
3/2020 3,7 3,6 0,1
Övriga landet 4/2019 -2,5 -2,2 -0,3
1/2020 -0,8 -0,7 -0,1
2/2020 -2,7 -2,7 0,0
3/2020 -0,6 -0,4 -0,2
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den senaste och den första publiceringen.

Källa: Aktiebostadspriser, Statistikcentralen

Förfrågningar: Petri Kettunen 029 551 3558, Elina Vuorio 029 551 3385, asuminen.hinnat@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 28.1.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Aktiebostadspriser [e-publikation].
ISSN=2323-8798. december 2020, Revideringar i denna statistik . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 30.11.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ashi/2020/12/ashi_2020_12_2021-01-28_rev_001_sv.html