Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabeller nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (på finska och på engelska).

Revidering av aktiebostadspriser, månadsstatistik, månadsförändring 1)

Region och statistiksmånad Månadsförändring, % Revidering, procentenhet
Senaste publicering 30.12.2020 1:a offentliggörandet
Hela landet 07/2020 1,3 1,4 -0,1
08/2020 -1,0 -1,1 0,1
09/2020 0,4 1,3 -0,9
10/2020 0,0 0,0 0,0
Huvudstadsregionen 07/2020 0,7 1,2 -0,5
08/2020 -0,7 -1,2 0,5
09/2020 0,8 1,4 -0,6
10/2020 -0,2 -0,0 -0,2
Övriga landet 07/2020 1,9 1,6 0,3
08/2020 -1,4 -1,0 -0,4
09/2020 0,0 1,3 -1,3
10/2020 0,3 0,1 0,2
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella månadsförändringar i den senaste och den första publiceringen.

Revidering av aktiebostadspriser, månadsstatistik, årsförändring 1)

Region och statistiksmånad Årsförändring, % Revidering, procentenhet
Senaste publicering 30.12.2020 1:a offentliggörandet
Hela landet 07/2020 1,3 1,0 0,3
08/2020 0,6 0,1 0,5
09/2020 2,2 2,2 0,0
10/2020 2,8 2,8 0,0
Huvudstadsregionen 07/2020 2,9 3,4 -0,5
08/2020 2,5 2,1 0,4
09/2020 5,0 5,2 -0,2
10/2020 3,8 4,1 -0,3
Övriga landet 07/2020 -0,4 -1,3 0,9
08/2020 -1,3 -1,8 0,5
09/2020 -0,6 -0,7 0,1
10/2020 1,8 1,4 0,4
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den senaste och den första publiceringen.

Källa: Aktiebostadspriser, Statistikcentralen

Förfrågningar: Petri Kettunen 029 551 3558, Elina Vuorio 029 551 3385, asuminen.hinnat@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 30.12.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Aktiebostadspriser [e-publikation].
ISSN=2323-8798. november 2020, Revideringar i denna statistik . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 30.11.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ashi/2020/11/ashi_2020_11_2020-12-30_rev_001_sv.html