Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 29.10.2020

I huvudstadsregionen steg priserna på gamla aktiebostäder med över 5 procent i september

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter steg priserna på gamla aktiebostäder i huvudstadsregionen med 5,2 procent i september och sjönk på annat håll i landet med något under en procent jämfört med året innan. Jämfört med augusti steg priserna i hela landet med omkring en procent. På basis av köpen via fastighetsmäklare gjordes i september omkring sex procent fler köp av gamla aktiebostäder jämfört med året innan.

Utvecklingen av priserna på gamla aktiebostäder efter månad, index 2015=100

Utvecklingen av priserna på gamla aktiebostäder efter månad, index 2015=100

Enligt fastighetsköp via fastighetsmäklare sjönk antalet bostadsköp i huvudstadsregionen med något under en procent jämfört med året innan, men steg på annat håll i landet med över nio procent.

Priserna på gamla aktiebostäder steg under tredje kvartalet mest i Österbotten jämfört med motsvarande period året innan

Enligt de preliminära uppgifterna steg priserna på gamla aktiebostäder i huvudstadsregionen med mer än tre procent under tredje kvartalet år 2020 jämfört med motsvarande kvartal året innan. I övriga Finland sjönk priser med omkring en halv procent. Jämfört med föregående kvartal steg priserna med omkring en halv procent i hela landet.

Utvecklingen av priserna på gamla aktiebostäder var stabil under tredje kvartalet i de stora städerna. Priserna steg tydligast i Helsingfors och Tammerfors jämfört med motsvarande period i fjol. I Åbo bröts prisstegringen jämfört med tidigare kvartal och på årsnivå var priserna på samma nivå som året innan.

Det genomsnittliga kvadratmeterpriset på en gammal tvåa i ett flervåningshus var 7 975 euro i Helsingfors centrum och 3 721 euro i Tammerfors centrum under tredje kvartalet.

Utvecklingen av priserna på gamla aktiebostäder efter kvartal, index 2015=100

Utvecklingen av priserna på gamla aktiebostäder efter kvartal, index 2015=100

Sett till landskap steg priserna under tredje kvartalet i Österbotten, Nyland, Birkaland och Norra Österbotten jämfört med motsvarande period året innan. Jämfört med året innan sjönk priserna mest i Päijänne-Tavastland och Södra Österbotten.

Utvecklingen av priserna på gamla aktiebostäder efter landskap, index 2015=100

Utvecklingen av priserna på gamla aktiebostäder efter landskap, index 2015=100

Priserna på gamla aktiebostäder har sjunkit under de senaste åren på olika håll i landet, men man bör observera de stora skillnaderna mellan olika områden och inom städerna när det gäller prisutvecklingen och prisnivån. T.ex. i Vasa har priserna på gamla aktiebostäder sjunkit med omkring 4 procent från år 2015. I centrumområdet i Vasa har priserna gått upp med ungefär en procent på fem år, medan de sjunkit med över 10 procent längre bort från centrum. Också t.ex. inom Helsingfors är skillnaderna i prisutvecklingen stora.

Enligt de preliminära uppgifterna var det totala antalet bostadsköp under tredje kvartalet på samma nivå jämfört med året innan. Antalet köp av gamla aktiebostäder och gamla egnahemshus steg med 2 procent jämfört med året innan. Antalet köp av nya aktiebostäder sjönk med 12 procent jämfört med året innan.

Priser på gamla aktiebostäder, 3:e kvartalet 2020 1)

Alue Kvadratmeterpris, EUR/m² Index 2015=100 Kvartalsförändring av indexet, % Årsförändring av indexet, %
Hela landet 2 140 105,1 0,6 1,6
Huvudstadsregionen 3 883 113,9 0,3 3,6
Övriga Finland (hela landet-huvudstadsregionen) 1 633 97,2 1,0 -0,4
Helsingfors 4 540 119,0 0,1 4,6
Esbo-Grankulla 3 545 106,0 0,1 1,5
Vanda 2 746 105,2 1,4 2,6
Kranskommuner 2) 2 144 96,9 1,4 0,4
Tammerfors 2 625 113,4 1,7 4,2
Åbo 2 155 113,2 -3,0 0,0
Lahtis 1 591 89,9 2,0 -7,5
Kuopio 1 787 90,8 -1,7 0,2
Jyväskylä 1 709 93,7 3,5 -2,7
Uleåborg 1 855 102,7 2,7 2,5
1) Preliminära uppgifter
2) Kranskommuner= Hyvinge, Träskända, Kervo, Kyrkslätt, Nurmijärvi, Riihmäki, Sibbo, Tusby och Vichtis

Priserna på nya aktiebostäder steg under tredje kvartalet

Priserna på nya aktiebostäder steg under tredje kvartalet 2020 med omkring två procent i huvudstadsregionen och i övriga Finland jämfört med motsvarande period året innan. Jämfört med föregående kvartal sjönk priserna på nya objekt med omkring en procent i huvudstadsregionen och steg med en halv procent i övriga Finland.

Utvecklingen av priserna på nya asktiebostäder efter kvartal, index 2015=100

Utvecklingen av priserna på nya asktiebostäder efter kvartal, index 2015=100

Priserna på nya objekt var oförändrade i Esbo och steg i övriga stora städer jämfört med året innan. Det genomsnittliga kvadratmeterpriset på nya flervåningsbostäder på egen tomt var 7 648 euro i Helsingfors och 5 297 euro i Åbo under årets tredje kvartal.

När månadsstatistiken över priserna på aktiebostäder utkommer omfattar den omkring 70 procent av alla bostadsköp för den senaste statistikmånadens del. Månadsuppgifterna revideras under de följande månaderna på så sätt att de slutliga uppgifterna för året utkommer i samband med publiceringen av uppgifter om första kvartalet följande år. Mera information om revidering av uppgifter finns i separata tabeller.

Uppgifter om aktiebostadspriserna finns att tillgå efter område och hustyp på adressen stat.fi/til/ashi/tau_sv.html. I tabellerna finns också uppgifter på postnummer- och kommunnivå om kvadratmeterpriserna och antalet köp gällande gamla aktiebostäder. Om det finns få köp i området, kan några avvikande fall i området ha en betydande inverkan på medelpriset och prisindexet.

Som material för statistiken över priserna på gamla aktiebostäder har fr.o.m. mars 2020 använts Skatteförvaltningens bostadsuppgifter (uppgifter om innehav av bostadsaktier). Lägenhetsuppgifterna ska inte användas för att uppskatta köpaktiviteten vid de senaste tidpunkter.

Uppgifterna om nya aktiebostäder baserar sig på prisuppgifter från de största byggherrarna och fastighetsmäklarna. Antalet gamla aktiebostäder som sålts via fastighetsmäklare baserar sig på uppgifter från Centralförbundet för fastighetsmäklarbranschens tjänst för prisuppföljning.


Källa: Aktiebostadspriser, Statistikcentralen

Förfrågningar: Petri Kettunen 029 551 3558, Elina Vuorio 029 551 3385, asuminen.hinnat@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (253,5 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 29.10.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Aktiebostadspriser [e-publikation].
ISSN=2323-8798. september 2020. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 7.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ashi/2020/09/ashi_2020_09_2020-10-29_tie_001_sv.html