Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 28.5.2020

Prisutvecklingen för gamla bostäder oförändrad när antalet köp rasade i april

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter steg priserna på gamla aktiebostäder med två procent i huvudstadsregionen och sjönk lika mycket på annat håll i landet jämfört med april 2019. Jämfört med mars var priserna nästan oförändrade i huvudstadsregionen och i övriga Finland.

Utvecklingen av priserna på gamla aktiebostäder per månad, index 2015=100

Utvecklingen av priserna på gamla aktiebostäder per månad, index 2015=100

På basis av köp via fastighetsmäklare gjordes i april omkring 35 procent färre köp av gamla bostäder jämfört med motsvarande period året innan.

Av de stora städerna steg priserna enligt preliminära uppgifter mest i Helsingfors och i Åbo jämfört med motsvarande period året innan. I Tammerfors, Esbo och Vanda steg priserna något från april 2019.

I Helsingfors var det genomsnittliga kvadratmeterpriset på en gammal bostad i flervåningshus 4 800 euro, i Åbo 2 069 euro och i Tammerfors 2 600 euro.

Priser på gamla aktiebostäder, april 2020 1)

Region Kvadratmeterpris, EUR/m² Index 2015=100 Månadsförändring av indexet, % Årsförändring av indexet, %
Hela landet 2 155 103,7 0,1 -0,2
Huvudstadsregionen 3 846 113,0 0,6 1,9
Övriga Finland (hela landet-huvudstadsregionen) 1 659 95,4 -0,4 -2,2
Kranskommuner 2) 2 066 94,7 -0,9 -3,7
Helsingfors 4 415 117,3 1,4 2,5
Esbo-Grankulla 3 501 106,8 0,2 1,0
Vanda 2 894 104,4 -2,3 0,8
Tammerfors 2 527 109,0 1,3 0,6
Åbo 2 180 114,4 0,6 3,6
Uleåborg 1 848 99,1 -1,0 -3,8
1) Preliminära uppgift
2) Kranskommuner= Hyvinge, Träskända, Kervo, Kyrkslätt, Nurmijärvi, Riihimäki, Sibbo, Tusby och Victis

När månadsstatistiken över priserna på aktiebostäder utkommer omfattar den omkring 70 procent av alla bostadsköp för den senaste statistikmånadens del. Månadsuppgifterna revideras under de följande månaderna på så sätt att de slutliga uppgifterna för året utkommer i samband med publiceringen av uppgifter om första kvartalet följande år. Mera information om revidering av uppgifter finns i separata tabeller.

Som material för statistiken över priserna på gamla aktiebostäder har fr.o.m. mars 2020 använts Skatteförvaltningens lägenhetsuppgifter (uppgifter om innehav av bostadsaktier). Lägenhetsuppgifter ska inte användas för att uppskatta köpaktiviteten vid den senaste tidpunkten.

Antalet gamla aktiebostäder som sålts via fastighetsmäklare baserar sig på uppgifter från Centralförbundet för fastighetsmäklarbranschens tjänst för prisuppföljning.


Källa: Aktiebostadspriser, Statistikcentralen

Förfrågningar: Petri Kettunen 029 551 3558, Elina Vuorio 029 551 3385, asuminen.hinnat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Tabeller

Tabeller i databaser

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 28.5.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Aktiebostadspriser [e-publikation].
ISSN=2323-8798. april 2020. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 7.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ashi/2020/04/ashi_2020_04_2020-05-28_tie_001_sv.html