Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Tietojen tarkentuminen

Tuotannon bruttoarvon tarkentuminen ennakon ja lopullisen tilaston välillä

  1 000 euroa Muutos
2016 ennakko 2016 lopullinen %
B Kaivostoiminta ja louhinta 1 908 653 1 979 818 3,7
C Teollisuus 104 152 899 104 152 899 0,1
10 Elintarvikkeiden valmistus 10 367 551 10 504 061 1,3
11 Juomien valmistus 1 115 546 1 119 699 0,4
13 Tekstiilien valmistus 511 532 484 464 -5,3
14 Vaatteiden valmistus 348 324 383 563 10,1
15 Nahan ja nahkatuotteiden valmistus 207 079 216 756 4,7
16 Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus 6 083 178 6 171 707 1,5
17 Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus 13 146 462 13 244 608 0,7
18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen 1 138 869 1 138 883 0,0
19 Koksin ja jalostettujen öljytuotteiden valmistus 6 294 886 6 293 126 0,0
20 Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus 6 785 584 6 670 763 -1,7
21 Lääkeaineiden ja lääkkeiden valmistus 2 011 392 2 055 689 2,2
22 Kumi- ja muovituotteiden valmistus 3 004 368 2 978 434 -0,9
23 Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus 2 923 988 2 976 279 1,8
24 Metallien jalostus 9 618 918 9 631 929 0,1
25 Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 6 913 230 6 802 383 -1,6
26 Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus 8 123 042 8 130 304 0,1
27 Sähkölaitteiden valmistus 4 564 519 4 512 220 -1,1
28 Muiden koneiden ja laitteiden valmistus 12 381 441 12 423 586 0,3
29 Moottoriajoneuvojen, perävaunujen ja puoliperävaunujen valmistus 1 571 037 1 504 490 -4,2
30 Muiden kulkuneuvojen valmistus 2 166 890 2 169 945 0,1
31 Huonekalujen valmistus 1 076 917 1 057 586 -1,8
32 Muu valmistus 620 490 619 331 -0,2
33 Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus 3 177 657 3 182 085 0,1
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta 8 662 522 8 262 817 -4,6
E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto , jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito 3 009 693 3 352 511 11,4

Tuotannon jalostusarvon tarkentuminen ennakon ja lopullisen tilaston välillä

  1 000 euroa Muutos
2016 ennakko 2016 lopullinen %
B Kaivostoiminta ja louhinta 574 766 591 829 3,0
C Teollisuus 26 764 285 27 319 335 2,1
10 Elintarvikkeiden valmistus 2 047 144 2 179 468 6,5
11 Juomien valmistus 365 567 366 036 0,1
13 Tekstiilien valmistus 163 162 184 976 13,4
14 Vaatteiden valmistus 134 248 155 877 16,1
15 Nahan ja nahkatuotteiden valmistus 72 122 71 923 -0,3
16 Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus 1 081 509 1 133 148 4,8
17 Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus 2 717 862 2 904 571 6,9
18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen 410 628 406 315 -1,1
19 Koksin ja jalostettujen öljytuotteiden valmistus 712 974 772 069 8,3
20 Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus 1 890 079 1 888 954 -0,1
21 Lääkeaineiden ja lääkkeiden valmistus 1 273 144 1 294 102 1,6
22 Kumi- ja muovituotteiden valmistus 1 015 304 1 016 171 0,1
23 Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus 952 132 1 026 050 7,8
24 Metallien jalostus 1 490 995 1 360 957 -8,7
25 Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 2 510 864 2 406 364 -4,2
26 Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus 2 538 866 2 559 294 0,8
27 Sähkölaitteiden valmistus 1 444 970 1 388 936 -3,9
28 Muiden koneiden ja laitteiden valmistus 3 189 393 3 422 719 7,3
29 Moottoriajoneuvojen, perävaunujen ja puoliperävaunujen valmistus 453 538 455 816 0,5
30 Muiden kulkuneuvojen valmistus 519 261 523 564 0,8
31 Huonekalujen valmistus 320 223 321 232 0,3
32 Muu valmistus 219 023 218 702 -0,1
33 Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus 1 241 277 1 262 089 1,7
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta 3 711 838 3 585 414 -3,4
E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto , jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito 1 186 299 1 411 244 19,0

Lähde: Alueellinen yritystoimintatilasto 2016, Tilastokeskus

Lisätietoja: Merja Kiljunen 029 551 3284, rakenne.tilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Sami Saarikivi


Päivitetty 21.12.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Alueellinen yritystoimintatilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-6241. 2016, Tietojen tarkentuminen . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.12.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/alyr/2016/alyr_2016_2017-12-21_rev_001_fi.html