Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tidsserien bryts

Statistikens tidsserie har brutits och uppgifterna om nya företag för första kvartalet 2014 kan jämföras bara med antalet nya företag år 2013, men inte med uppgifter för tidigare perioder.

På motsvarande sätt kan inte antalet nedlagda företag under fjärde kvartalet 2013 jämföras med tidigare perioder. Gamla uppgifter finns i en separat databastabell på sidan Tabeller i databaser under avsnittet Tabeller.

Uppgifterna i statistiken över nya och nedlagda företag har ändrats i samband med revideringen av Statistikcentralens system för företagsstatistik. I samband med revideringen har bildandet av uppgifter om nedlagda företag preciserats, vilket ökar antalet nedlagda företag. Revideringarna inverkar också på klassificeringsgrunderna för uppgifterna, t.ex. juridisk form, hemkommun och näringsgren. Antalet nedläggningar ökar eftersom man på ett mer exakt sätt har kunnat fastställa datumet då verksamheten lagts ned. För en del av företagen har det därför ansetts att nedläggningen skett tidigare och en del av de företag som varit verksamma tidigare anses vara nedlagda. Företagens start- och nedläggningsdatum anges på basis av Skatteförvaltningens uppgifter som beskriver momsskyldighet och verksamhet som arbetsgivare.


Senast uppdaterad 24.7.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nya och nedlagda företag [e-publikation].
ISSN=1799-2338. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 31.1.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/aly/aly_2014-07-24_uut_001_sv.html