Liitetaulukko 1. Aloittaneet ja lopettaneet yritykset toimialoittain vuonna 2020

Toimiala Aloittaneet yritykset 2020 Aloittaneiden osuus yrityskannasta, % Aloittaneiden muutos 2020–2019 Lopettaneet yritykset 2020 Lopettaneiden osuus yrityskannasta, % Lopettaneiden muutos 2020–2019 Yrityskanta 1) 2020
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 6880 10,4 325 4037 6,1 666 65942
F Rakentaminen 4923 8,4 284 3080 5,3 451 58610
G Tukku- ja vähittäiskauppa 4748 7,7 440 3832 6,2 432 61692
S Muu palvelutoiminta 2908 9,6 -65 2046 6,8 486 30167
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 2586 10,8 13 1519 6,3 215 23997
J Informaatio ja viestintä 2427 11,6 272 1411 6,8 286 20866
C Teollisuus 2141 7,3 211 1493 5,1 256 29507
H Kuljetus ja varastointi 2134 8,3 -302 1684 6,5 376 25854
R Taiteet, viihde ja virkistys 2035 13,0 -184 1074 6,8 288 15704
L Kiinteistöalan toiminta 1731 5,6 90 876 2,8 19 30761
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 1722 10,1 10 1273 7,6 188 16986
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 1673 11,7 25 1046 7,3 311 14270
A Maatalous, metsätalous ja kalatalous 1412 5,9 61 821 3,4 145 23969
P Koulutus 1194 13,4 18 646 7,2 240 8942
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta 528 10,6 108 308 6,2 43 4999
Muut toimialat (O, U, X) 384 5,4 -310 38 5,3 4 713
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto 102 8,4 13 33 2,7 2 1218
E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto 100 4,9 -9 69 3,3 11 2049
B Kaivostoiminta ja louhinta 50 4,3 4 30 2,6 -11 1169
T Kotitalouksien toiminta työnantajina 6 3,8 0 3 1,9 -4 156
Kaikki toimialat yhteensä 39684 9,1 1004 25319 5,8 4404 437571 1)
1) Aloittaneet ja lopettaneet yritykset -tilaston tieto "Yrityskanta" on kuvattu laatuselosteessa

Lähde: Aloittaneet ja lopettaneet yritykset 2020, Tilastokeskus

Lisätietoja: Tommi Veistämö 029 551 3546, Mira Kuussaari 0295513538, rakenne.tilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Katri Kaaja


Päivitetty 28.10.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Aloittaneet ja lopettaneet yritykset [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-0660. 2020, Liitetaulukko 1. Aloittaneet ja lopettaneet yritykset toimialoittain vuonna 2020 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 17.1.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/aly/2020/aly_2020_2021-10-28_tau_001_fi.html