Muutoksia tässä tilastossa

Viittausohje:

Tilasto: Aluevaalit [verkkojulkaisu].
Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 18.1.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/alvaa/uut.html