Tuote- ja palvelutarjonta

PDF-julkaisut

Viittausohje:

Tilasto: Aluevaalit [verkkojulkaisu].
Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 18.1.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/alvaa/tup.html