Käsitteet ja määritelmät

Viittausohje:

Tilasto: Aluevaalit [verkkojulkaisu].
Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 17.1.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/alvaa/kas.html