Liitetaulukko 2. Äänioikeutettujen ja ehdokkaiden (18-64-v.) työllisyysaste sukupuolen mukaan hyvinvointialueittain aluevaaleissa 2022, %

Äänioik. 18-64-v. Ehdok. 18-64-v.
Yhteensä Miehet Naiset Yhteensä Miehet Naiset
Yhteensä 70,8 69,8 72,0 82,1 80,9 83,4
Itä-
Uudenmaan
76,3 76,0 76,7 84,3 85,8 82,8
Keski-
Uudenmaan
76,9 76,9 76,9 86,1 83,8 88,5
Länsi-
Uudenmaan
73,5 73,1 73,9 84,7 82,8 86,5
Vantaan ja
Keravan
72,7 72,9 72,5 83,0 82,5 83,7
Varsinais-
Suomen
71,0 70,0 72,1 81,6 79,5 83,9
Satakunnan 70,7 69,2 72,4 84,2 81,9 86,5
Kanta-
Hämeen
72,3 71,0 73,6 85,9 83,1 88,3
Pirkanmaan 70,0 69,1 70,9 80,1 80,9 79,3
Päijät-
Hämeen
69,3 68,3 70,2 78,7 77,1 81,1
Kymen-
laakson
68,2 66,3 70,2 81,0 79,1 83,1
Etelä-
Karjalan
67,8 65,4 70,5 78,7 77,8 79,7
Etelä-
Savon
69,5 67,0 72,1 83,0 82,2 83,9
Pohjois-
Savon
69,3 67,6 71,2 84,0 83,5 84,6
Pohjois-
Karjalan
65,2 63,2 67,4 75,8 74,5 77,1
Keski-
Suomen
67,2 66,1 68,4 80,6 80,3 81,0
Etelä-
Pohjanmaan
73,1 71,7 74,5 86,5 85,7 87,3
Pohjanmaan 75,1 74,3 76,0 80,6 80,7 80,6
Keski-
Pohjanmaan
73,0 72,8 73,3 83,2 84,4 81,7
Pohjois-
Pohjanmaan
68,4 67,7 69,1 78,0 74,2 82,4
Kainuun 68,5 65,5 71,9 80,7 81,9 79,0
Lapin 70,2 68,1 72,4 84,0 82,0 86,2

Lähde: Aluevaalit 2022, ehdokasasettelu, Tilastokeskus

Lisätietoja: Sami Fredriksson 029 551 2696, Kaija Ruotsalainen 029 551 3599, Jaana Asikainen 029 551 3506, vaalit@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala


Päivitetty 14.01.2022

Viittausohje:

Tilasto: Aluevaalit [verkkojulkaisu].
01 2022, Liitetaulukko 2. Äänioikeutettujen ja ehdokkaiden (18-64-v.) työllisyysaste sukupuolen mukaan hyvinvointialueittain aluevaaleissa 2022, % . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 18.1.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/alvaa/2022/01/alvaa_2022_01_2022-01-14_tau_002_fi.html