Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Beskrivning

Av statistiken framgår fördelningen av krediter till allmänheten efter kreditgivar- och kredittagarsektor, kredittagarbransch och landskap samt fördelningen av bostadskrediter efter landskap.

Statistikens hela beskrivning.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Det regionala kreditbeståndet [e-publikation].
Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 5.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/alkan/meta_sv.html