Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Begrepp och definitioner

Kreditgivning/Utlåning till allmänheten

Utlåning till allmänheten omfattar det utestående beloppet av givna krediter, med undantag för masskuldebrev, omsättningsbara skuldbrev samt krediter till finans- och försäkringsinstitut, staten och socialskyddsfonder. Utlåning till allmänheten omfattar inte heller krediter till utlandet.

Det regionala kreditbeståndet omfattar följande poster i den egentliga kreditbeståndsstatistiken: checkkrediter /kontokrediter), växlar, direkta skuldebrevslån, övriga lån, lån som förmedlats av statens medel samt utlåning i annan valuta.

Utlåning

Utlåning omfattar checkkrediter (kontokrediter), växlar, direkta skuldebrevslån och andra lån.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Det regionala kreditbeståndet [e-publikation].
Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 29.1.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/alkan/kas_sv.html