Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Statistikcentralen har slutat framställa och publicera statistik över det regionala kreditbeståndet (30.12.2009)
Statistikcentralen har slutat framställa och publicera statistik över det regionala kreditbeståndet fr.o.m. statistikåret 2009. Uppgifterna i statistiken över det regionala kreditbeståndet har publicerats årligen på statistikens webbsidor. Gamla offentliggöranden och tidsserier kommer att finnas tillgängliga på webbsidorna. Statistikcentralen fortsätter att på normalt sätt framställa och publicera kvartalsvis statistik över kreditbeståndet som beskriver det inhemska kreditbeståndet.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Det regionala kreditbeståndet [e-publikation].
Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.11.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/alkan/index_sv.html