Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Statistikcentralen har slutat framställa och publicera statistik över det regionala kreditbeståndet

Statistikcentralen har slutat framställa och publicera statistik över det regionala kreditbeståndet fr.o.m. statistikåret 2009. Uppgifterna i statistiken över det regionala kreditbeståndet har publicerats årligen på statistikens webbsidor. Gamla offentliggöranden och tidsserier kommer att finnas tillgängliga på webbsidorna. Statistikcentralen fortsätter att på normalt sätt framställa och publicera kvartalsvis statistik över kreditbeståndet som beskriver det inhemska kreditbeståndet.

I fortsättningen kommer information om fördelningen av lån på hushållen efter region (kommunnivå) att finnas på Statistikcentralens skuldsättningsstatistik på adressen http://www.stat.fi/til/velk/index_sv.html. Publiceringen av skuldsättningsstatistiken sker enligt nästan samma tidtabell som statistiken över det regionala kreditbeståndet som nu läggs ned.


Senast uppdaterad 30.12.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Det regionala kreditbeståndet [e-publikation].
Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 5.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/alkan/alkan_2009-12-30_uut_001_sv.html