Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 21.5.2008

Hushållens inkomster ökade snabbast i landskapen Mellersta Österbotten och Egentliga Finland 2006

Hushållens primära inkomster per person ökade snabbast i Mellersta Österbotten (7,8 %) och Egentliga Finland (6,1 %) år 2006. Dessutom hade fyra andra landskap en snabbare tillväxt än genomsnittet för hela landet. År 2006 krympte skillnaderna mellan landskapen betydligt. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik "Hushållens regionkonton".

Skillnaderna mellan landskapen är dock rätt så stora i Finland. I Nyland var de primära inkomsterna per person mer än 25 000 euro år 2006, medan motsvarande siffra var mindre än 15 000 euro i Kajanaland och Norra Karelen. De regionala skillnaderna krymper dock betydligt, när man granskar den disponibla inkomsten efter inkomstöverföringarna. I Nyland var inkomsten något mindre än 19 000 euro jämfört med Kajanaland och Norra Karelen där inkomsterna var något under 14 000 euro. Den disponibla inkomsten erhålls genom att man till den primära inkomsten lägger till erhållna inkomstöverföringar och avdrar betalda skatter från den.

Tillväxten i de landskap som klarade sig bättre än genomsnittet för hela landet berodde till stor del på ökningen av löntagarersättningar som var kraftigast just i Egentliga Finland (5,1 %) och Mellersta Österbotten (5,0 %). Också i Egentliga Tavastland och Södra Österbotten ökade löntagarersättningarna med 5,0 procent. Den svaga utvecklingen på Åland förklaras av att företagarinkomsterna och kapitalinkomsterna sjönk efter den kraftiga ökningen året innan.

Ökningen av den primära inkomsten efter landskap år 2006*, procent

Källa: Regionalräkenskaper 1995-2006*. Statistikcentralen

Förfrågningar: Juha-Pekka Konttinen (09) 1734 2706 , Erkki Niemi (09) 1734 3313, Kari Ritvanen (09) 1734 3361, aluetilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Tabeller

Tabellbilagor


Senast uppdaterad 21.5.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Hushållens regionkonton [e-publikation].
2006. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/akoti/2006/akoti_2006_2008-05-21_tie_001_sv.html