Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 11.7.2006

Hushållens inkomster ökade snabbast i landskapen Östra Nyland, Åland och Mellersta Finland år 2004

Hushållens primära inkomster och disponibla inkomster ökade snabbast i landskapen Östra Nyland, Åland och Mellersta Finland år 2004. Utöver dessa landskap ökade de disponibla inkomsterna per person dessutom i fyra andra landskap snabbare än genomsnittet för landet. De regionala skillnaderna i hushållens inkomster började öka något efter att ha jämnats ut några år. Uppgifterna baserar sig på uppgifterna i Statistikcentralens regionalräkenskaper.

I Östra Nyland ökade löntagarersättningarna med 4,7 procent och kapitalinkomsterna med 17,0 procent per person. På Åland var ökningen av löntagarersättningarna per person igen moderat, dvs. 2,9 procent, men ökningen av kapitalinkomsterna var klart den kraftigaste i hela landet, dvs. 35,3 procent. Mellersta Finlands ökning av kapitalinkomster kom på andra plats, 20,1 procent och ökningen av löntagarersättningarna var lite högre än i landet i genomsnitt, 3,9 procent. Löntagarersättningar per person ökade i hela landet i genomsnitt med 3,8 procent och kapitalinkomsterna med 12,8 procent.

De regionala inkomstskillnaderna är relativt stora i Finland. I landskapet Åland uppgick de disponibla inkomsterna till ungefär 19 400 euro per person år 2004, i Helsingfors ekonomiska region till omkring 17 700 euro, i Borgå ekonomiska region till 16 100 euro och i Åbo ekonomiska region till 15 100 euro per person. I Oulunkaari och Nivala-Haapajärvi ekonomiska region var de disponibla inkomsterna under 12 000 euro per person. I hela landet uppgick de disponibla inkomsterna till i genomsnitt 14 949 euro per person.

 

Ökningen av disponibla inkomster efter landskap år 2004*, procent

 

Källa: Regionalräkenskaper 1995-2004*. Statistikcentralen

Förfrågningar: Mikko Koutaniemi (09) 1734 2646, aluetilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Tabeller

Tabellbilagor


Senast uppdaterad 11.7.2006

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Hushållens regionkonton [e-publikation].
2004. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/akoti/2004/akoti_2004_2006-07-11_tie_001_sv.html