Liitetaulukko 3. Vapaaehtoistyötä tehneiden osuus sukupuolen, koulutusasteen ja sosioekonomisen aseman mukaan 1999 ja 2009, 15 vuotta täyttäneet, miehet ja naiset yhteensä, %

15 VUOTTA TÄYTTÄNEET Neljän viikon aikana Ei neljän viikon aikana Aiemmin 12 kk aikana Aikaisemmin tai ei koskaan Yhteensä N (painot.)
Sukupuoli Miehet ja naiset yhteensä 1999 30 70 . . 100 5489
2009 29 . 10 61 100 4403
Miehet 1999 31 69 . . 100 2560
2009 31 . 9 60 100 2053
Naiset 1999 28 72 . . 100 2930
2009 28 . 11 61 100 2350
Koulutusaste Alempi perusaste tai vähemmän 1999 22 78 . . 100 1465
2009 23 . 6 71 100 759
Ylempi perusaste 1999 28 72 . . 100 690
2009 22 . 11 67 100 612
Keskiaste 1999 29 71 . . 100 1948
2009 29 . 11 61 100 1766
Alin korkea-aste 1999 39 61 . . 100 733
2009 35 . 10 55 100 472
Muu korkea-aste 1999 40 60 . . 100 608
2009 39 . 12 50 100 767
Sosioekonominen asema Maatalousyrittäjä 1999 30 70 . . 100 138
2009 40 . 10 50 100 71
Muu yrittäjä 1999 35 65 . . 100 302
2009 38 . 11 51 100 248
Ylempi toimihenkilö 1999 38 62 . . 100 622
2009 39 . 12 49 100 624
Alempi toimihenkilö 1999 36 64 . . 100 974
2009 29 . 13 58 100 801
Tuotantotyöntekijä 1999 25 75 . . 100 594
2009 27 . 9 64 100 402
Jakelu- tai palvelutyöntekijä 1999 23 77 . . 100 319
2009 22 . 7 72 100 245
Eläkkeellä tai pitkäaikaissairas 1999 25 75 . . 100 1341
2009 27 . 7 66 100 1209
Työtön 1999 22 78 . . 100 367
2009 20 . 10 71 100 289
Opiskelija tai koululainen 1999 30 70 . . 100 624
2009 27 . 13 60 100 384
Omaa kotitaloutta hoitava tai muu 1999 24 76 . . 100 189
2009 26 . 11 63 100 113

Lähde: Ajankäyttötutkimus 2009, Tilastokeskus

Lisätietoja: Riitta Hanifi (09) 1734 2946, Hannu Pääkkönen (09) 1734 3229, ajankaytto@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 16.9.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ajankäyttö [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-5639. Osallistuminen ja vapaaehtoistyö 2009, Liitetaulukko 3. Vapaaehtoistyötä tehneiden osuus sukupuolen, koulutusasteen ja sosioekonomisen aseman mukaan 1999 ja 2009, 15 vuotta täyttäneet, miehet ja naiset yhteensä, % . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 6.12.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/akay/2009/04/akay_2009_04_2011-09-16_tau_003_fi.html