Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Beskrivning

Moderskapsunderstödet är en av de lagstadgade förmåner genom vilka samhället strävar efter att jämna ut de kostnader som barn innebär för familjerna. Förutom att ersätta kostnader som orsakas av barnafödsel eller adoption har moderskapsunderstödet även ett hälsopolitiskt syfte, nämligen att främja moderns och barnets hälsa och välbefinnande. Statistiken över moderskapsunderstödet innehåller uppgifter om mottagarna och utbetalda belopp. Den innehåller även uppgifter om utbetalda adoptionsbidrag.

Statistikens hela beskrivning.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Moderskapsunderstöd [e-publikation].
Helsinki: Folkpensionsanstalten [hänvisat: 7.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/aitav/meta_sv.html