Figurbilaga 2. Adoptioner av utrikesfödda efter födelseland 2020

Figurbilaga 2. Adoptioner av utrikesfödda efter födelseland 2020

Källa: Befolknings- och rättsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Laura Lipasti 029 551 3041, info@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 31.8.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Adoptioner [e-publikation].
ISSN=1797-7371. 2020, Figurbilaga 2. Adoptioner av utrikesfödda efter födelseland 2020 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 30.11.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/adopt/2020/adopt_2020_2021-08-31_kuv_002_sv.html