Tabellbilaga 1. Adoptioner efter barnets ålder och födelseort 2010–2016

Födelseort Barnets
ålder
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Alla Åldersklasser,
totalt
485 465 466 459 445 407 355
0 - 4 291 285 271 269 259 236 182
5 - 9 90 59 75 67 59 47 47
10 - 19 39 54 48 40 47 44 37
20 - 39 42 54 59 56 61 61 68
40 - 23 13 13 27 19 19 21
Finland Åldersklasser,
totalt
293 253 258 292 284 284 282
0 - 4 145 118 124 152 147 155 142
5 - 9 58 28 39 34 29 21 23
10 - 19 32 44 31 28 36 32 31
20 - 39 36 50 51 52 53 58 65
40 - 22 13 13 26 19 18 21
Utlandet Åldersklasser,
totalt
192 212 208 167 161 123 73
0 - 4 146 167 147 117 112 81 40
5 - 9 32 31 36 33 30 26 24
10 - 19 7 10 17 12 11 12 6
20 - 39 6 4 8 4 8 3 3
40 - 1 - - 1 - 1 -

Källa: Befolknings- och rättsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Katariina Heikkilä 029 551 3638, Matti Saari 029 551 3401, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 21.6.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Adoptioner [e-publikation].
ISSN=1797-7371. 2016, Tabellbilaga 1. Adoptioner efter barnets ålder och födelseort 2010–2016 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 17.1.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/adopt/2016/adopt_2016_2017-06-21_tau_001_sv.html