Figurbilaga 2. Inhemska adoptioner efter adoptionförälderns civilstånd 1991–2016

Figurbilaga 2. Inhemska adoptioner efter adoptionförälderns civilstånd 1991–2016

Källa: Befolknings- och rättsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Katariina Heikkilä 029 551 3638, Matti Saari 029 551 3401, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 21.6.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Adoptioner [e-publikation].
ISSN=1797-7371. 2016, Figurbilaga 2. Inhemska adoptioner efter adoptionförälderns civilstånd 1991–2016 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 30.11.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/adopt/2016/adopt_2016_2017-06-21_kuv_002_sv.html