Tabellbilaga 1. Adoptioner efter barnens ålder och födelseort 2010–2015

Födelseort Barnens ålder  
    2010 2011 2012 2013 2014 2015
Alla adoptioner Åldersklasser totalt 485 465 466 459 445 407
0 - 4 291 285 271 269 259 236
5 - 9 90 59 75 67 59 47
10 - 19 39 54 48 40 47 44
20 - 39 42 54 59 56 61 61
40 - 23 13 13 27 19 19
Finland Åldersklasser totalt 293 253 258 292 284 284
0 - 4 145 118 124 152 147 155
5 - 9 58 28 39 34 29 21
10 - 19 32 44 31 28 36 32
20 - 39 36 50 51 52 53 58
40 - 22 13 13 26 19 18
Utlandet Åldersklasser totalt 192 212 208 167 161 123
0 - 4 146 167 147 117 112 81
5 - 9 32 31 36 33 30 26
10 - 19 7 10 17 12 11 12
20 - 39 6 4 8 4 8 3
40 - 1 - - 1 - 1

Källa: Befolknings- och rättsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Matti Saari 029 551 3401, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 10.6.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Adoptioner [e-publikation].
ISSN=1797-7371. 2015, Tabellbilaga 1. Adoptioner efter barnens ålder och födelseort 2010–2015 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 30.11.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/adopt/2015/adopt_2015_2016-06-10_tau_001_sv.html