Figurbilaga 1. Adoptioner av utrikesfödda barn efter födelseland 2015

Figurbilaga 1. Adoptioner av utrikesfödda barn efter födelseland 2015

Källa: Befolknings- och rättsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Matti Saari 029 551 3401, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 10.6.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Adoptioner [e-publikation].
ISSN=1797-7371. 2015, Figurbilaga 1. Adoptioner av utrikesfödda barn efter födelseland 2015 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 30.11.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/adopt/2015/adopt_2015_2016-06-10_kuv_001_sv.html