Figurbilaga 1. Adoptioner av utrikesfödda barn efter födelseland 2013

Figurbilaga 1. Adoptioner av utrikesfödda barn efter födelseland 2013

Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Matti Saari 09 1734 3401 (9.6.2014 => 029 551 3401)

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 28.5.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Adoptioner [e-publikation].
ISSN=1797-7371. 2013, Figurbilaga 1. Adoptioner av utrikesfödda barn efter födelseland 2013 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 30.11.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/adopt/2013/adopt_2013_2014-05-28_kuv_001_sv.html