Asiantuntija-artikkelit ja ajankohtaisblogit
Sivuston näkymät

Jere Immonen

12.3.2021
Jere Immonen, Hanna Sutela

Development and influencing possibilities, social environment and work intensity appear to be more important factors in terms of well-being at work, job satisfaction and commitment than flexibility of working hours and physical factors in the work environment. Differences in job satisfaction, well-being and showing symptoms between the profiled groups are explained by real differences in working conditions.

9.9.2020
Jere Immonen, Hanna Sutela

Kehittymis- ja vaikutusmahdollisuudet, sosiaalinen ympäristö sekä työn intensiivisyys näyttävät työhyvinvoinnin, työtyytyväisyyden ja sitoutumisen kannalta merkittävämmiltä tekijöiltä kuin työaikajoustot ja työympäristön fyysiset tekijät. Profiloitujen ryhmien väliset erot työtyytyväisyydessä, hyvinvoinnissa ja oirehtimisessa selittyvät todellisilla eroilla työoloissa.

17.4.2020
Jere Immonen

Views of digital skills have an effect on the wishes of employees aged 50 or over to continue longer in working life. According to the recently published Quality of Work Life Survey, for those afraid of falling from the pace the desire to postpone retiring due to the increase in pensions is lower than average.

tk-icons