Ämnen
Jord- och skogsbruk samt fiskePriser och konsumtion

Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket

Finlands officiella statistik (FOS)
Indexet för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket beskriver utvecklingen av de momsfria priserna på utrustning, tjänster och investeringar som används inom jordbruket. Uppgifterna samlas in genom datainsamling och genom att använda Statistikcentralens övriga material. Uppgifterna offentliggörs månadsvis.

Producent:

Statistikcentralen

Databastabeller

Publikationer

databasoffentliggörande | Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2022, november
databasoffentliggörande | Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2022, oktober
meddelande | Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2022, 3:e kvartalet och prognos 2022
databasoffentliggörande | Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2022, september

Kommande publikationer

Figurer

Se centrala statistikuppgifter i figurerna.
09.01.2022

Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket (2015=100)

Innehållet i figuren ändras enligt dina val. Du kan ladda ner uppgifterna i figuren som en Excel-tabell från menyn eller lyssna på innehållet i tabellen med en skärmläsare efter figuren.
Hoppa över tabellen
2015M012015M022015M032015M042015M052015M062015M072015M082015M092015M102015M112015M122016M012016M022016M032016M042016M052016M062016M072016M082016M092016M102016M112016M122017M012017M022017M032017M042017M052017M062017M072017M082017M092017M102017M112017M122018M012018M022018M032018M042018M052018M062018M072018M082018M092018M102018M112018M122019M012019M022019M032019M042019M052019M062019M072019M082019M092019M102019M112019M122020M012020M022020M032020M042020M052020M062020M072020M082020M092020M102020M112020M122021M012021M022021M032021M042021M052021M062021M072021M082021M092021M102021M112021M122022M012022M022022M032022M042022M052022M062022M072022M082022M092022M102022M11
VAROR OCH TJÄNSTER FÖR LÖPANDE FÖRBRUKNING (INPUT 1)100,0101,4101,8102,0101,399,799,398,899,198,999,298,498,398,198,398,297,496,694,494,294,194,494,495,997,497,998,498,798,598,096,396,697,198,299,199,4100,4100,1100,5101,1101,3100,8100,8102,2103,4105,8105,9105,1105,3105,7105,8106,1105,9104,3104,5103,7103,7102,2102,2101,8101,8100,999,198,197,797,497,997,897,597,898,099,2101,6104,1105,4105,2106,3107,0109,5110,3112,1123,5125,6127,5130,7131,3142,8144,5152,5151,7150,6150,9157,3161,9161,5
INVESTERINGAR (INPUT 2)99,899,899,9100,0100,1100,0100,0100,099,9100,2100,2100,1100,1100,2100,2100,3100,4100,4100,4100,4100,4100,8100,9100,8100,7100,7100,7101,4101,5101,4101,4101,0101,0101,8101,9101,9102,6102,9102,9103,2103,3103,6103,7103,7103,7104,3104,3104,3105,4105,5105,5105,7105,7105,8105,9106,0106,0106,3106,3106,4106,2106,1106,2106,7106,8106,8106,8106,8107,0107,7107,4107,4108,8109,0109,1109,6109,8110,3111,8112,8113,7115,7115,9116,1117,6118,3118,4120,8120,9121,6124,9125,2125,2127,3127,3
INPUT TOTALT (INPUT 1 + INPUT 2)100,0100,9101,3101,4101,099,899,599,299,399,399,598,998,898,798,998,898,397,796,296,095,996,396,397,398,498,799,199,599,499,097,897,998,399,399,9100,1101,0100,9101,2101,7101,9101,6101,7102,6103,5105,3105,4104,9105,3105,6105,7106,0105,8104,8104,9104,4104,3103,4103,4103,2103,1102,4101,2100,6100,3100,2100,5100,5100,3100,7100,8101,6103,7105,5106,5106,5107,3108,0110,2111,0112,5121,2122,8124,2126,9127,5135,7137,6143,3142,9143,1143,4148,0151,8151,5
09.01.2022

Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket (2015=100), energi, gödningsmedel, djurfoder och investeringar

Tabeller

Se centrala statistikuppgifter i tabellerna.
09.01.2022

Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2015=100, månads uppgifter

IndextalMånadsförändring %Årsförändring %
200000 VAROR OCH TJÄNSTER FÖR JORDBRUKETS LÖPANDE FÖRBRUKNING (INPUT 1)161,5-0,228,6
201000 Utsäde och sättplantor114,80,07,8
202000 Energi, smörjmedel196,5-1,948,4
202100 Electricitet191,56,250,2
202200 Bränsle för uppvärmning206,0-7,056,6
202300 Motorbränsle201,9-5,145,8
203000 Gödnings- och jordförbättringsmedel251,30,143,7
203100 Enkla gödningsmedel292,30,045,5
203200 Sammansatta gödningsmedel252,50,144,7
204000 VÄXTSKYDDSMEDEL OCH BEKÄMPNINGSMEDEL112,80,012,2
205000 VETERINÄRKONSULTATIONER107,40,01,0
206000 DJURFODER164,00,336,6
206100 Oblandat foder225,94,528,4
206200 Foderblandningar160,80,037,2
207000 UNDERHÅLL AV UTRUSTNING113,60,45,9
208000 UNDERHÅLL AV BYGGNADER135,6-0,15,5
209000 ANDRA VAROR OCH TJÄNSTER119,00,18,7
210000 VAROR OCH TJÄNSTER, SOM INGÅR I JORDBRUKETS INVESTERINGAR (INPUT 2)127,30,09,8
211000 MATERIAL130,90,012,1
211200 TRANSPORTMATERIEL131,20,011,0
212000 BYGGNADER121,9-0,25,7
219000 ANDRA124,82,314,9
220000 INPUT TOTALT (INPUT 1 + INPUT 2)151,5-0,223,4
15.11.2022

Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2015=100, kvartalsuppgifter

15.02.2022

Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2015=100, årsuppgifter

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Marianne Rautelin
överaktuarie
029 551 3421
Revidering av uppgifter
Internationella jämförelseuppgifter

Instruktion för hänvisning

Instruktion för hänvisning

Söker du tidigare publicerade statistikuppgifter?

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna