Ämnen
Arbete, löner och utkomst Hälsa och social trygghet

Olycksfall i arbetet

Finlands officiella statistik (FOS)
Statistiken över olycksfall i arbetet innehåller uppgifter om olycksfall som drabbat löntagare och lantbruksföretagare i arbetet och under arbetsfärden. Uppgifterna samlas in från olika källor och offentliggörs en gång om året.

Producent:

Statistikcentralen

Databastabeller

Publikationer

Enligt de preliminära uppgifterna i Statistikcentralens statistik över olycksfall i arbetet minskade antalet arbetsolycksfall under det första coronaåret. År 2020 skedde totalt 112 200 olycksfall i arbetet. Det är 18,0 procent färre än under föregående år. Antalet arbetsolycksfall bland löntagare minskade relativt sett mer än antalet fall bland företagare.


Läs mer

meddelande | Olycksfall i arbetet 2020, preliminär

Kommande publikationer

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Mikko Toiviainen
överaktuarie
029 551 3589
Övriga experter

Söker du tidigare publicerade statistikuppgifter?

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna