Ämnen
Hälsa och social trygghetBoende och byggande

Institutionsvård och boendeservice inom socialvården

Finlands officiella statistik (FOS)
Statistiken över anstaltsvård och boendeservice inom socialvården innehåller uppgifter om tjänsteleverantörer samt om boende och de tjänster som de får. Statistiken baserar sig på uppgifterna i vårdanmälningsregistret för socialvården

Producent:

Institutet för hälsa och välfärd