Ämnen
Samhällsekonomi

Sektorräkenskaper kvartalsvis

Finlands officiella statistik (FOS)
Statistiken över sektorräkenskaper kvartalsvis är en del av nationalräkenskaperna och beskriver produktionen, inkomstbildningen, fördelningen och användningen av inkomster inom varje institutionell sektor samt den nettoutlåning som följer av dessa transaktioner. Uppgifterna produceras med hjälp av indikatorer och offentliggörs kvartalsvis.

Producent:

Statistikcentralen

Publikationer

Hushållens säsongrensade sparkvot ökade under januari–mars från föregående kvartal. Både konsumtionsutgifterna och den disponibla inkomsten minskade något. Hushållens investeringskvot var på samma nivå som föregående kvartal. Företagens vinstkvot ökade från föregående kvartal och var 31,2 procent. Företagssektorns investeringskvot sjönk från föregående kvartals nivå och var 26,7 procent. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens kvartalsvisa sektorräkenskaper.

Läs mer

meddelande | Sektorräkenskaper kvartalsvis 2022, 1:a kvartalet
meddelande |
Arkivinnehåll
meddelande |
Arkivinnehåll

Kommande publikationer

Figurer

Se centrala statistikuppgifter i figurerna.
04.07.2022

Hushållens investering- och sparkvot

Hushållens investering- och sparkvot. Uppgifterna i figuren finns i tabellen under figuren.
Hoppa över tabellen
Säsongrensad och arbetsdagskorrigerad seriens investeringskvot, %
2010Q111,6
2010Q212,6
2010Q312,8
2010Q413,2
2011Q113,1
2011Q212,9
2011Q313,4
2011Q413,2
2012Q113,4
2012Q213,1
2012Q313,0
2012Q413,0
2013Q112,6
2013Q212,5
2013Q312,3
2013Q412,3
2014Q112,1
2014Q211,9
2014Q311,8
2014Q411,3
2015Q111,4
2015Q211,1
2015Q311,0
2015Q412,0
2016Q111,8
2016Q212,8
2016Q313,5
2016Q412,2
2017Q112,9
2017Q213,1
2017Q313,0
2017Q413,8
2018Q113,6
2018Q213,7
2018Q313,9
2018Q413,6
2019Q113,8
2019Q213,3
2019Q313,2
2019Q413,5
2020Q113,0
2020Q213,6
2020Q313,2
2020Q412,8
2021Q113,1
2021Q213,4
2021Q313,9
2021Q414,7
2022Q115,3
04.07.2022

Icke-finansiella företagens vinst- och investeringskvot

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Övriga experter

Söker du tidigare publicerade statistikuppgifter?

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna