Ämnen
Befolkning och samhälle Hälsa och social trygghet

Avlidna

Finlands officiella statistik (FOS)
Statistiken över avlidna beskriver uppgifter om personer som på sin dödsdag varit stadigvarande bosatta i Finland. Statistiken omfattar t.ex. ålder, kön samt uppgifter om antalet avlidna, spädbarnsdödlighet och förväntad livslängd. Uppgifterna fås från Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata och offentliggörs en gång om året.

Producent:

Statistikcentralen

Publikationer

databasoffentliggörande | Avlidna 2021, befolkningsförandringar och folkmängden

Kommande publikationer

Figurer

Se centrala statistikuppgifter i figurerna.
22.04.2022

Allmänt dödstal i Finland

Allmänt dödstal i Finland . Uppgifterna i figuren finns i tabellen under figuren.
Hoppa över tabellen
199010,0
19919,8
19929,9
199310,1
19949,4
19959,6
19969,6
19979,6
19989,6
19999,6
20009,5
20019,4
20029,5
20039,4
20049,1
20059,1
20069,1
20079,3
20089,2
20099,3
20109,5
20119,4
20129,6
20139,5
20149,6
20159,6
20169,8
20179,8
20189,9
20199,8
202010,0
202110,4
22.04.2022

Förväntade livslängden för nyfödda i Finland efter kön

22.04.2022

Spädbarnsdödlighet i Finland

Övriga uppgifter i anknytning till statistiken

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Joni Rantakari
överaktuarie
029 551 3249

Söker du tidigare publicerade statistikuppgifter?

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna