Ämnen
Boende och byggandePriser och konsumtion

Bostadshyror

Finlands officiella statistik (FOS)
Statistiken över bostadshyror beskriver hyresnivån i hyresbostadsbeståndet och hyresförändringarna på kvartalsnivå. Uppgifterna baserar sig på FPA:s register över hyresbidrag och på hyreshusbolagens uppgifter. Uppgifterna offentliggörs kvartalsvis.

Producent:

Statistikcentralen

Publikationer

meddelande | Bostadshyror 2023, 4:e kvartalet
meddelande | Bostadshyror 2023, 3:e kvartalet
meddelande | Bostadshyror 2022, 2:a kvartalet
meddelande | Bostadshyror 2023, 1:a kvartalet
databasoffentliggörande | Bostadshyror 2022

Kommande publikationer

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Martti Korhonen
överaktuarie
029 551 3451

Instruktion för hänvisning

Instruktion för hänvisning

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna