Ämnen
Boende och byggandePriser och konsumtion

Aktiebostadspriser

Finlands officiella statistik (FOS)
Statistiken över aktiebostadspriser beskriver prisutvecklingen för aktiebostäder och aktiviteten på bostadsmarknaden. Uppgifterna fås ur Skatteförvaltningens material över överlåtelseskatt. Uppgifter om gamla aktielägenheter offentliggörs en gång i månaden, medan uppgifter om nya och gamla aktielägenheter offentliggörs fyra gånger och en gång om året.

Producent:

Statistikcentralen

Ändringsmeddelande

Databastabellen 13my korrigerad 11.10.2022
Läs mer om ändringen och dess inverkan i vårt meddelande.

Databastabeller

Publikationer

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter sjönk priserna på gamla aktiebostäder i hela Finland i oktober. I hela landet sjönk priserna med 1,9 procent från året innan och med 0,6 procent från september. Priserna sjönk mer i de stora städerna än utanför dem. Av de stora städerna steg priserna i Uleåborg och Esbo. Priserna sjönk mest i Vanda och Helsingfors från året innan. I oktober gjordes 29 procent färre köp av gamla bostäder i flervåningshus och radhus via fastighetsmäklare än för ett år sedan.

Läs mer

meddelande | Aktiebostadspriser 2022, oktober
databasoffentliggörande | Aktiebostadspriser 2022, 3:e kvartalet
översikt | Aktiebostadspriser 2022, september och 3:e kvartalet
databasoffentliggörande | Aktiebostadspriser 2022, september

Kommande publikationer

Figurer

Se centrala statistikuppgifter i figurerna.
30.11.2022

Utvecklingen av priserna på gamla aktiebostäder efter månad, index 2020=100

Innehållet i figuren ändras enligt dina val. Du kan ladda ner uppgifterna i figuren som en Excel-tabell från menyn eller lyssna på innehållet i tabellen med en skärmläsare efter figuren.
Hoppa över tabellen
2020M01Hela landet utan stora städerna99,8
Helsingfors97,6
Esbo-Grankulla99,0
Vanda97,0
Åbo98,6
Tammerfors96,7
Uleåborg96,8
2020M02Hela landet utan stora städerna99,3
Helsingfors98,2
Esbo-Grankulla98,8
Vanda98,7
Åbo100,9
Tammerfors98,8
Uleåborg100,2
2020M03Hela landet utan stora städerna100,5
Helsingfors99,3
Esbo-Grankulla99,1
Vanda100,0
Åbo98,7
Tammerfors98,9
Uleåborg100,8
2020M04Hela landet utan stora städerna99,0
Helsingfors99,6
Esbo-Grankulla99,9
Vanda101,7
Åbo100,8
Tammerfors98,4
Uleåborg98,4
2020M05Hela landet utan stora städerna100,3
Helsingfors100,3
Esbo-Grankulla98,9
Vanda101,4
Åbo98,0
Tammerfors100,9
Uleåborg98,5
2020M06Hela landet utan stora städerna99,9
Helsingfors100,7
Esbo-Grankulla99,4
Vanda99,6
Åbo99,7
Tammerfors99,8
Uleåborg102,0
2020M07Hela landet utan stora städerna101,2
Helsingfors100,3
Esbo-Grankulla99,5
Vanda100,7
Åbo100,5
Tammerfors101,7
Uleåborg102,1
2020M08Hela landet utan stora städerna100,6
Helsingfors99,9
Esbo-Grankulla101,3
Vanda99,6
Åbo100,4
Tammerfors99,3
Uleåborg100,0
2020M09Hela landet utan stora städerna99,7
Helsingfors100,5
Esbo-Grankulla98,1
Vanda101,2
Åbo98,0
Tammerfors101,4
Uleåborg100,8
2020M10Hela landet utan stora städerna100,0
Helsingfors100,6
Esbo-Grankulla102,3
Vanda99,6
Åbo101,4
Tammerfors100,5
Uleåborg100,3
2020M11Hela landet utan stora städerna100,2
Helsingfors101,1
Esbo-Grankulla102,1
Vanda100,2
Åbo101,4
Tammerfors100,9
Uleåborg99,2
2020M12Hela landet utan stora städerna99,4
Helsingfors102,1
Esbo-Grankulla101,8
Vanda100,3
Åbo101,6
Tammerfors102,9
Uleåborg101,0
2021M01Hela landet utan stora städerna100,8
Helsingfors103,2
Esbo-Grankulla102,3
Vanda99,7
Åbo99,9
Tammerfors101,1
Uleåborg98,6
2021M02Hela landet utan stora städerna101,1
Helsingfors103,9
Esbo-Grankulla102,8
Vanda102,2
Åbo103,0
Tammerfors103,5
Uleåborg100,4
2021M03Hela landet utan stora städerna101,1
Helsingfors105,4
Esbo-Grankulla106,4
Vanda102,2
Åbo102,9
Tammerfors101,5
Uleåborg100,5
2021M04Hela landet utan stora städerna102,6
Helsingfors106,2
Esbo-Grankulla106,9
Vanda103,5
Åbo104,1
Tammerfors105,5
Uleåborg103,5
2021M05Hela landet utan stora städerna103,1
Helsingfors107,1
Esbo-Grankulla105,3
Vanda103,6
Åbo107,4
Tammerfors106,9
Uleåborg106,0
2021M06Hela landet utan stora städerna103,6
Helsingfors106,5
Esbo-Grankulla105,8
Vanda105,5
Åbo108,7
Tammerfors105,1
Uleåborg103,6
2021M07Hela landet utan stora städerna103,5
Helsingfors106,5
Esbo-Grankulla109,2
Vanda103,7
Åbo107,6
Tammerfors105,7
Uleåborg103,4
2021M08Hela landet utan stora städerna102,9
Helsingfors106,5
Esbo-Grankulla105,9
Vanda103,9
Åbo105,2
Tammerfors107,4
Uleåborg104,3
2021M09Hela landet utan stora städerna102,8
Helsingfors105,4
Esbo-Grankulla105,5
Vanda102,2
Åbo105,2
Tammerfors105,1
Uleåborg102,6
2021M10Hela landet utan stora städerna103,5
Helsingfors107,9
Esbo-Grankulla106,9
Vanda104,7
Åbo107,3
Tammerfors106,6
Uleåborg102,1
2021M11Hela landet utan stora städerna102,1
Helsingfors108,6
Esbo-Grankulla106,5
Vanda106,2
Åbo109,0
Tammerfors108,6
Uleåborg103,2
2021M12Hela landet utan stora städerna102,0
Helsingfors105,7
Esbo-Grankulla107,0
Vanda102,8
Åbo105,3
Tammerfors107,2
Uleåborg103,1
2022M01*Hela landet utan stora städerna102,7
Helsingfors107,2
Esbo-Grankulla104,6
Vanda104,1
Åbo103,3
Tammerfors106,5
Uleåborg106,7
2022M02*Hela landet utan stora städerna103,1
Helsingfors107,5
Esbo-Grankulla108,1
Vanda104,6
Åbo112,1
Tammerfors106,7
Uleåborg104,1
2022M03*Hela landet utan stora städerna104,3
Helsingfors107,2
Esbo-Grankulla108,8
Vanda105,3
Åbo110,8
Tammerfors108,0
Uleåborg107,1
2022M04*Hela landet utan stora städerna105,3
Helsingfors108,0
Esbo-Grankulla109,8
Vanda103,3
Åbo109,7
Tammerfors110,1
Uleåborg104,6
2022M05*Hela landet utan stora städerna104,8
Helsingfors108,2
Esbo-Grankulla109,8
Vanda107,0
Åbo108,4
Tammerfors111,5
Uleåborg104,5
2022M06*Hela landet utan stora städerna105,8
Helsingfors109,4
Esbo-Grankulla108,8
Vanda103,1
Åbo106,5
Tammerfors111,1
Uleåborg104,6
2022M07*Hela landet utan stora städerna105,1
Helsingfors105,6
Esbo-Grankulla109,4
Vanda103,1
Åbo110,6
Tammerfors109,0
Uleåborg111,2
2022M08*Hela landet utan stora städerna104,7
Helsingfors105,0
Esbo-Grankulla108,0
Vanda105,5
Åbo104,5
Tammerfors107,7
Uleåborg104,1
2022M09*Hela landet utan stora städerna102,2
Helsingfors103,6
Esbo-Grankulla105,3
Vanda103,8
Åbo115,5
Tammerfors107,6
Uleåborg108,1
2022M10*Hela landet utan stora städerna102,8
Helsingfors103,7
Esbo-Grankulla107,1
Vanda98,2
Åbo104,4
Tammerfors105,4
Uleåborg107,9
28.10.2022

Utvecklingen av priserna på gamla aktiebostäder efter kvartal, index 2020=100

28.10.2022

Årsförändring av priserna på gamla aktiebostäder i landskapen, procent

20.05.2022

Årsförändring av priserna på gamla aktiebostäder i städer, procent

28.10.2022

Utvecklingen av priserna på nya aktiebostäder efter kvartal, index 2015=100

Tabeller

Se centrala statistikuppgifter i tabellerna.
30.11.2022

Kvadratmeterspriser, utvecklingen av priserna och antal köp av gamla aktiebostäder efter månad, index 2020=100

Kvadratmeterspris (EUR/m2)Index (2020=100)Månadsförändring (index 2020=100)Årsförändring (index 2020=100)Köpen via fastighetsmäklareTid till försäljningAntal, överlåtelseskattedeklarationer
Hela landet2 781103,7-0,6-1,93 323842 910
Huvudstadsregionen4 471103,8-0,1-3,3921721 007
Hela landet utan Huvudstadsregionen2 022103,7-0,9-0,52 400891 899
Stora städerna (totalt)3 876104,3-1,1-2,51 578711 505
Hela landet utan stora städerna1 777102,80,5-0,71 745961 401
Helsingfors5 137103,70,1-3,953074543
Esbo-Grankulla4 336107,11,70,220867204
Vanda2 92698,2-5,3-6,218273260
Ramkommuner2 285101,2-4,9-2,920280153
Åbo2 538104,4-9,7-2,71877486
Tammerfors3 183105,4-2,0-1,126971253
Uleåborg2 250107,9-0,25,720167159
Södra Finland3 453103,6-1,4-2,81 874801 621
Västra Finland2 289104,83,30,478389701
Östra Finland1 54897,5-2,5-4,4296108283
Norra Finland1 935106,8-1,13,836876301
Kvadratmeterpriserna är viktade aritmetiska medelvärden av kvadratmeterpriser (EUR/m²). Kvadratmeterpriserna beskriver skillnaderna i prisnivåerna mellan områdena och de ska inte användas för beräkning av prisförändringen. Köpen via fastighetsmäklare är slutliga antal som inte revideras under följande publiceringar. Antalet kan används för att beskriva köpaktiviteten. Antalet överlåtelseskattedeklarationer beskriver överlåtelseskattedeklarationer som fåtts av Skatteförvaltningen före publiceringstidpunkten. Uppgifterna revideras under de följande publiceringar på så sätt att de slutliga uppgifterna för året utkommer när alla överlåtelseskattedeklarationer har fåtts av Skatteförvaltningen i maj. Det är inte att rekommendera att använda senaste antal köp för att beskriva köpaktiviteten. I antalet bostadsköp ingår hitas- och aravabostäder samt observationer som raderas på grund av en yta eller ett pris som avviker från beräkningen av kvadratmeterpriser eller indexet. Hitas-, arava- och ovan nämnda outlier-observationer avgränsas från beräkningen av kvadratmeterpriser och index.
28.10.2022

Kvadratmeterspriser, utvecklingen av priserna och antal köp av gamla aktiebostäder efter kvartal, index 2020=100

20.05.2022

Utvecklingen av priserna och antal köp av gamla aktiebostäder efter år, index 2020=100

28.10.2022

Utvecklingen av priserna och antal köp av nya aktiebostäder efter kvartal, index 2015=100

28.01.2022

Utvecklingen av priserna och antal köp av nya aktiebostäder efter år, index 2015=100

Revidering av uppgifter

Se centrala statistikuppgifter i tabellerna.
30.11.2022

Revidering av priser och antal köp på gamla aktiebostäder på månadsnivå, index 2020=100

Hela landetHuvudstadsregionenHela landet utan HuvudstadsregionenStora städerna (totalt)Hela landet utan stora städerna
Senaste publikation, månadsförändring, %-1,1-1,6-0,5-0,3-2,4
Första publikation, månadsförändring, %-1,2-1,5-0,9-0,4-2,6
Revidering, månadsförändring, procentenhet0,1-0,10,40,10,2
Senaste publikation, årsförändring, %0,1-1,11,30,5-0,5
Första publikation, årsförändring, %0,0-1,01,00,3-0,6
Revidering, årsförändring, procentenhet0,1-0,10,30,20,1
Senaste publikation, antal köp4 1861 5252 6582 1502 033
Första publikation, antal köp3 5411 1492 3891 7511 787
Revidering, antal köp645376269399246
Senaste publikation är uppgiften som har offentliggjort senast. Med första publikation avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan den senaste och den första publikationen. Antalet beskriver överlåtelseskattedeklarationer som fåtts av Skatteförvaltningen. Uppgifterna revideras under de följande publiceringar på så sätt att de slutliga uppgifterna för året utkommer när alla överlåtelseskattedeklarationer har fåtts av Skatteförvaltningen i maj. Det är inte att rekommendera att använda senaste antal köp för att beskriva köpaktiviteten. I antalet bostadsköp ingår hitas- och aravabostäder samt observationer som raderas på grund av en yta eller ett pris som avviker från beräkningen av kvadratmeterpriser eller indexet. Hitas-, arava- och ovan nämnda outlier-observationer avgränsas från beräkningen av kvadratmeterpriser och index.
28.10.2022

Revidering av priser och antal köp på gamla aktiebostäder på kvartalsnivå, index 2020=100

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Övriga experter

Söker du tidigare publicerade statistikuppgifter?

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna