Ämnen
Samhällsekonomi

Utvecklingen av Finlands betalningsbalans under kriserna i början av 2020-talet

översikt | Betalningsbalans och utlandsställning 2023, 2:a kvartal

Coronapandemins utbrott i början av 2020 och Rysslands
angrepp mot Ukraina i februari 2022 är två händelser som haft en betydande
inverkan på världsekonomin, särskilt i och med stängning av gränserna och
Rysslands luftrum, energikrisen och inflationen samt begränsning av Europeiska
centralbankens utdelning. I den här översikten har vi strävat efter att
redogöra för dessa krisers inverkan på Finlands bytesbalans, kapitalbalans,
finansiella balans och utlandsställning.


Databastabeller

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Databastabeller med relevanta bakgrundsfakta för publikationen
Använda klassificeringar:
 • Land
 • Betalningsbalanspost
Tidsperiod:
kvartal
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Betalningsbalanspost
Tidsperiod:
månad
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Tjänstepost
 • Region
Tidsperiod:
kvartal
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Tjänstepost
Tidsperiod:
kvartal
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Tjänstepost
 • Region
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Funktionell kategori
 • Instrument
Tidsperiod:
kvartal
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Land
 • Sektor
 • Funktionell kategori
Tidsperiod:
kvartal
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Transaktion
Tidsperiod:
kvartal
Uppdaterad:

Kommande publikationer

Bakgrundsuppgifter

Dokumentation
Instruktion för hänvisning

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Risto Sippola
överaktuarie
029 551 3383
Övriga experter
Ansvarig avdelningschef