Ämnen
Boende och byggandePriser och konsumtion

Kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen steg med 2,3 procent i augusti 2023 från året innan

meddelande | Jordbyggnadskostnadsindex 2023, augusti

Korrigering

Publiceringen av databastabellerna 13wu, 13x4 och 13x6 försenades idag av tekniska orsaker. Tabellerna publicerades kl. 13.30.
Läs mer om korrigeringen

Enligt Statistikcentralen steg kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen med 2,3 procent från augusti 2022 till augusti 2023. Årsförändringen av kostnaderna varierade efter delindex från 4,2 procent (tekniska och andra system, markkonstruktioner) till -3,1 procent för beläggningar.

Viktiga punkter

 • Sett till kostnadsfaktorer var kostnadsökningarna störst när det gäller kostnaderna för den egna maskiner (14,3 %) och arbetskraft (5,1 %).
 • Sett till kostnadsfaktorer var på årsnivå sjönk kostnaderna mest inom material (-2,1 %).
 • Totalindexet steg med 0,4 % från föregående månad.

Tabeller

Se centrala statistikuppgifter i tabellerna.

Jordbyggnadskostnadsindex 2020=100 enligt delindex, augusti 2023

Jordbyggnadskostnadsindex 2020=100, totalindex efter kostnadsfaktor, augusti 2023

Databastabeller

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Uppdaterade databastabeller
Använda klassificeringar:
 • Delindex
Tidsperiod:
månad
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Delindex
 • Kostnadsfaktor
Tidsperiod:
månad
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Kostnadsfaktor
Tidsperiod:
månad
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Delindex
Tidsperiod:
månad
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Kostnadsfaktor
 • Delindex
Tidsperiod:
månad
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Kostnadsfaktor
Tidsperiod:
månad
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Delindex
Tidsperiod:
månad
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Delindex
Tidsperiod:
månad
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Delindex
 • Index basår
Tidsperiod:
månad
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Index basår
Tidsperiod:
månad
Uppdaterad:

Kommande publikationer

Bakgrundsuppgifter

Dokumentation
Instruktion för hänvisning

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Övriga experter
Ansvarig avdelningschef