Ämnen
Transport och turism

Totalt 1,4 miljoner passagerare flög via Finlands flygplatser i april 2023

meddelande | Luftfart 2023, april

Enligt Statistikcentralen flög totalt 1,4 miljoner passagerare via Finlands flygplatser i april 2023. Antalet passagerare var 24 procent fler än året innan, men en tredjedel färre än i april 2019. Antalet passagerare som reste med inrikesflyg minskade med 4 procent, medan antalet passagerare som reste med utrikesflyg ökade med 34 procent jämfört med april 2022.

Huvudpunkter

  • Helsingfors-Vanda flygplats stod för 87 procent av det totala anatalet passagerare på inrikes flygplatser.
  • Av flygpassagerarna reste 81 procent med utrikesflyg.
  • Antalet passagerare var fortfarande en tredjedel mindre än före coronapandemin.
  • Flygfraktvolymen förblev på samma nivå som det har varit under början av året.

Databastabeller

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Uppdaterade databastabeller
Använda klassificeringar:
  • Typ av flygning
  • Andra flygplatsen
  • Ankomst/avgång
  • Rapporterande flygplats
Tidsperiod:
månad
Statistik:
Uppdaterad:

Kommande publikationer

Bakgrundsuppgifter

Dokumentation
Instruktion för hänvisning

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Kiia Lempinen
överaktuarie
029 551 3462
Ansvarig avdelningschef