Ämnen
Arbete, löner och utkomstBefolkning och samhälle

Antalet sysselsatta minskade och arbetslösheten ökade i oktober 2023 jämfört med året innan

meddelande | Arbetskraftsundersökning 2023, oktober

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning var antalet sysselsatta 15–74-åringar 31 000 färre i oktober 2023 än året innan. Antalet arbetslösa var i oktober 28 000 fler än året innan. Trenden för det relativa sysselsättningstalet för 20–64-åringar var 78,0 procent. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet för 15–74-åringar var 7,5 procent.

Viktiga punkter

  • I oktober 2023 var antalet sysselsatta 2 605 000 och antalet arbetslösa 190 000.
  • Antalet sysselsatta män var 27 000 färre och antalet sysselsatta kvinnor 4 000 färre än i oktober 2022.
  • Trenden för det relativa sysselsättningstalet för 20–64-åringar var 78,0 % i oktober.
  • Trenden för det relativa sysselsättningstalet för 15–64-åringar var 73,6 % i oktober.
  • Trenden för det relativa arbetslöshetstalet för 15–74-åringar var 7,5 % i oktober.

Databastabeller

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Uppdaterade databastabeller
Använda klassificeringar:
  • Kön
  • Åldersklass
Tidsperiod:
månad
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
  • Arbetsgivarsektor
Tidsperiod:
månad
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
  • Deltidssysselsatta
  • Kön
Tidsperiod:
månad
Uppdaterad:

Kommande publikationer

Bakgrundsuppgifter

Dokumentation
Instruktion för hänvisning

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Elina Pelkonen
överaktuarie
029 551 3011
Övriga experter
Ansvarig avdelningschef