Ämnen
Samhällsekonomi

Utrikeshandel med varor och tjänster 2022, 2:a kvartalet, snabbestimat

Statistik:
Referensperiod:
2022, 2:a kvartal
Publicerad:
Nästa offentliggörande:
Typ av publikation:
databasoffentliggörande

I ett databasoffentliggörande publiceras ny information i databastabeller, som finns under rubriken Databastabeller. Offentliggörandet omfattar ingen analystext skriven av en expert. Mera statistikuppgifter inom ramen för denna statistik finns på sidan Utrikeshandel med varor och tjänster under Figurer och Tabeller.

Databastabeller

Databastabeller som hör till denna publikation

Uppdaterade databastabeller

Bakgrundsuppgifter

Dokumentation
Instruktion för hänvisning

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Joonas Pohja
överaktuarie
029 551 3898
Övriga experter
Ansvarig avdelningschef