Ämnen
Boende och byggandePriser och konsumtion

Aktiebostadspriser 2022, 2:a kvartalet

Statistik:
Referensperiod:
2022, 2:a kvartal
Publicerad:
Nästa offentliggörande:
Typ av publikation:
databasoffentliggörande

Databastabeller

Databastabeller som hör till denna publikation

Nya databastabeller
Uppdaterade databastabeller

Bakgrundsuppgifter

Dokumentation
Instruktion för hänvisning

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Övriga experter
Ansvarig avdelningschef